กลุ่มบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น แต่งตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและสนับสนุนทางการเงิน

โดย shyboy | 26 สิงหาคม 2553 เมื่อ 01:39 น. | อ่าน 179
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น เดินหน้าสานสัมพันธ์พันธมิตรธุรกิจ ลงนามแต่งตั้ง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและสนับสนุนทางการเงินเพื่อเทคโนโลยี 3G

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น เดินหน้าสานสัมพันธ์พันธมิตรธุรกิจ  ลงนามแต่งตั้ง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและสนับสนุนทางการเงินเพื่อเทคโนโลยี 3G เตรียมความพร้อมด้านการเงินกลุ่มทรูให้แข็งแกร่ง รวมทั้งธนาคารจะร่วมมือกับสถาบันการเงินอื่นๆ ในการให้การสนับสนุนเงินทุนในครั้งนี้   

ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกิด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เป็นความภาคภูมิใจของธนาคารที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแบบครบวงจรกับกลุ่มบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น ธนาคารเห็นว่าโครงการ 3G จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย และเราเชื่อมั่นในศักยภาพกลุ่มบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น และกลุ่มผู้บริหารที่จะผลักดันโครงการ 3G ประสบความสำเร็จและเป็นผู้นำของธุรกิจ โทรคมนาคมของประเทศ ที่ผ่านมาธนาคารได้ทำงานร่วมกับกลุ่มบริษัททรูอย่างใกล้ชิด ซึ่งทำให้ได้เรียนรู้และเข้าใจความต้องการและยุทธศาสตร์ในการทำธุรกิจของลูกค้า การได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ครั้งนี้ นับเป็นการตอกย้ำการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อมั่นในศักยภาพของกันและกัน ธนาคารเชื่อมั่นว่าด้วยวิสัยทัศน์ ความพร้อมและศักยภาพเชิงธุรกิจของกลุ่มบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น เมื่อผสานกับโครงสร้างและแผนการเงินที่เหมาะสมจะเป็นอีกก้าวที่สำคัญทั้งของกลุ่มบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นและธนาคาร”

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
กล่าวว่า “กลุ่มทรูรู้สึกยินดีที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สถาบันการเงินชั้นนำของไทยที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจาก องค์กร ทั่วโลก ให้ความไว้วางใจเป็นที่ปรึกษาการเงินในการระดมทุนในเทคโนโลยี 3G ของกลุ่มทรูบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมเอกชนไทย เพื่อเสริมศักยภาพด้านการเงินให้แข็งแกร่ง พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจและนำเทคโนโลยี 3G มาพัฒนาต่อยอด สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนชาวไทย พร้อมผลักดันสังคมไทยให้ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยี 3G เป็นมากกว่ามือถือ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์การสื่อสารที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่มีส่วนสำคัญในการกระจายโอกาสให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศสามารถเข้าถึงความรู้ ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ตลอดจนมีส่วนช่วยพัฒนาธุรกิจการสื่อสาร โทรคมนาคมของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล พร้อมแข่งขันกับต่างชาติ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน ”  

About Author

shyboy

shyboy

Partners