โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคร่วมกับกลุ่มเยาวชนนอร์เวย์ Kids Action for Kids ช่วยผ่าตัด เด็กปากแหว่ง เพดานโหว่ 50 คน

โดย shyboy | 19 สิงหาคม 2553 เมื่อ 12:45 น. | อ่าน 10
กิจกรรมทำดีด้วยใจเพื่อความสุข และรอยยิ้มของเด็กไทย ซึ่งโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค จับมือร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile) และ กลุ่มเยาวชนนอร์เวย์ Kids Action for Kids รณรงค์ให้ลูกค้าร่วมส่ง SMS สนับสนุนโครงการควบคู่กับการจัดกิจกรรมระดมทุนที่ประเทศนอร์เวย์ เพื่อเป็นค่าผ่าตัดให้แก่เด็กไทยผู้ประสบภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

18 สิงหาคม 2553 – กิจกรรมทำดีด้วยใจเพื่อความสุข และรอยยิ้มของเด็กไทย ซึ่งโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค จับมือร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile) และ กลุ่มเยาวชนนอร์เวย์ Kids Action for Kids รณรงค์ให้ลูกค้าร่วมส่ง SMS สนับสนุนโครงการควบคู่กับการจัดกิจกรรมระดมทุนที่ประเทศนอร์เวย์ เพื่อเป็นค่าผ่าตัดให้แก่เด็กไทยผู้ประสบภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ได้รับการตอบรับท่วมท้น มีผู้ส่ง SMS สนับสนุนกิจกรรมกว่า 1,996,271 ครั้ง เมื่อนำคะแนนเสียงจาก SMS รวมกับการระดมทุนของเยาวชนนอร์เวย์ สามารถแปลงเป็นค่าตัดเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ ถึง 50 คน ตามเป้าหมายในปีนี้

นายพีระพงษ์  กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดดีแทค กล่าวว่า กิจกรรมการผ่าตัดเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานประสบภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ มาลงทะเบียนเพื่อให้ได้รับการผ่าตัดฟรี ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2553 ที่ โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก จนกว่าจะครบ 50 คน ตามเจตนารมณ์ที่วางไว้ สำหรับการจัดกิจกรรมในปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในปีบรมราชาภิเษกครบรอบ 60 ปี นอกจากนี้ โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ได้ขยายความร่วมมือในการทำกิจกรรมกับเครือข่ายเยาวชน Kids Action for Kids จากประเทศนอร์เวย์ นำโดย Haagon Brekke ประธานกลุ่มเยาวชนเพื่อร่วมกันระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว

จากการรณรงค์ตลอด 3 เดือน ที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากลูกค้าและ ประชาชนเป็นจำนวนมากทุก SMS ที่ส่งเข้ามาทางหมายเลข 1677 มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท โดยโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคจะนำไปแปลงเป็นทุนเพื่อการผ่าตัดฟรี สำหรับเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ โดยจะสมทบร่วมกับทุนที่ได้จากการจัดกิจกรรมหารายได้จากเยาวชนนอร์เวย์ที่ร่วมโครงการ ซึ่งมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการที่จะสร้างรอยยิ้มอันสดใสให้กับเด็กไทยจำนวน 50 คนในปีนี้

ด้านนาย Haagon Brekke ประธานกลุ่มเยาวชนนอร์เวย์ กล่าวถึงกิจกรรมความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “Kids Action for Kids ได้ร่วมมือกับโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ในการจัดกิจกรรมระดมทุนต่างๆ ทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีจากเมืองไทย เล่นเกมชิงรางวัล การตั้งกล่องรับบริจาคตามโรงเรียนต่างๆ ในนามของ เด็กนักเรียนในประเทศนอร์เวย์ที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน การทำกิจกรรมครั้งนี้ ขอบอกว่าพวกเราภาคภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสทำอะไรดีๆ เพื่อให้เพื่อนเยาวชนของเราในประเทศไทย ได้มีชีวิตที่ดีอย่างที่ควรจะเป็นได้อีกครั้ง”
               
สำหรับผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาลงทะเบียนเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก ในวันที่ 6 สิงหาคม โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ยังได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี บรมราชาภิเษกสมรสเพื่อเป็นที่ระลึกพร้อมกับชุดนิทาน และของเล่นเพื่อช่วยเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับน้องๆ อีกด้วย
               
กิจกรรมทำดีด้วยใจเพื่อความสุขและรอยยิ้มของเด็กไทย ใน 2 ครั้งที่ผ่านมา สามารถระดมเสียงสนับสนุนและทุนในการผ่าตัดฟรีให้กับ เด็กที่ประสบภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ไปแล้ว 114 คน เมื่อสิ้นสุดโครงการในครั้งนี้ จะสามารถช่วยเหลือเด็กได้อีก 50 คน รวมเป็น 164 คน

About Author

shyboy

shyboy

Partners