เอไอเอส ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางสร้างความอุ่นใจผู้ปกครอง

โดย shyboy | 17 สิงหาคม 2553 เมื่อ 16:48 น. | อ่าน 13
เอไอเอส เปิดตัวโซลูชั่นส์สร้างความอุ่นใจผู้ปกครอง พร้อมเสริมศักยภาพการบริหารจัดการให้แก่สถาบันการศึกษาด้วย School Solutions โดยนำเทคโนโลยีหลากหลายมาผสมผสานเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ปกครอง – ลูกหลาน และคุณครู

          17 สิงหาคม 2553 : เอไอเอส เปิดตัวโซลูชั่นส์สร้างความอุ่นใจผู้ปกครอง พร้อมเสริมศักยภาพการบริหารจัดการให้แก่สถาบันการศึกษาด้วย School Solutions โดยนำเทคโนโลยีหลากหลายมาผสมผสานเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ปกครอง – ลูกหลาน และคุณครู

          นายพีรเวท  กิจบูรณะ  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานการตลาดเอสเอ็มอี บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวในโอกาสที่ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีศรีราชานำ School Solutions มาประยุกต์ใช้อย่างเต็มรูปแบบว่า “ปัจจุบันสถาบันการศึกษาเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสาน และประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบงานธุรการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การทำงานด้านวิชาการเป็นไปอย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นเอไอเอสจึงรับอาสาเป็นตัวกลางในการสร้างสรรค์ Solutions เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวแก่สถาบันการศึกษาด้วย School Solutions ที่มีแนวคิดหลักคือ ให้ผู้ปกครองอุ่นใจในระหว่างที่ลูกหลานไปเรียน อีกทั้งช่วยให้โรงเรียนสามารถสื่อสารข้อมูลต่างๆกับผู้ปกครองได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และทันต่อสถานการณ์ต่างๆ”

โดย School Solutions นี้ มีฟังก์ชั่นหลักๆประกอบด้วย
– ส่งเวลาการเข้าเรียนผ่าน SMS ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ปกครองแบบ Real Time   หลังจากที่นักเรียน-นักศึกษาสแกนนิ้วมือเมื่อเข้าเรียน (เครื่องสแกนนิ้วจะส่งข้อมูลผ่านทาง Internet และแปลงข้อมูลเป็น SMS ส่งไปยังผู้ปกครอง)
– ส่งผลการเรียนและรายละเอียดอื่นๆ อาทิ การลงทะเบียนของนักเรียน-นักศึกษา ผ่าน SMS ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ปกครอง
– โรงเรียนสามารถสื่อสารข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์

          นายพีรเวท กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งเริ่มสนใจนำบริการนี้ไปประยุกต์ใช้ เพราะนอกจากจะทำให้ผู้ปกครองหมดห่วงแล้วยังสามารถสื่อสารกับผู้ปกครองได้ใกล้ชิดขึ้น ด้วยรูปแบบของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ก็ง่าย และสะดวก เนื่องจากเป็นการสื่อสารด้วย SMS ซึ่งไม่มีข้อจำกัดด้านการใช้งาน  ส่งผลทำให้ในภาพรวมสถาบันการศึกษาเองสามารถเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี  เอไอเอสเองก็มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมศักยภาพการบริหารจัดการระบบการศึกษาของไทยเช่นกัน โดยจะยังคงเดินหน้านำเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต”

สถาบันการศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ AIS Corporate Call Center 1149 หรือ www.ais.co.th/business

About Author

shyboy

shyboy

Partners