กองทัพบกร่วมกับโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ประกาศผลรางวัลชนะเลิศทูตเยาวชนคนทำดี จากโครงการ "ค่ายเยาวชนรักชาติ"

โดย shyboy | 10 สิงหาคม 2553 เมื่อ 04:23 น. | อ่าน 4
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคและกองทัพบกได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประกวดผลงานในรอบสุดท้าย เพื่อหาผลงานและเยาวชนที่แสดงวิสัยทัศน์ได้ดีที่สุดระดับประเทศ จาก 12 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ

9 สิงหาคม 2553 – สืบเนื่องจากโครงการ “ค่ายเยาวชนรักชาติ” ซึ่งกองทัพบกได้จัดกิจกรรมสร้างระเบียบวินัย เสริมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่ออบรมเยาวชนทั่วประเทศ 80 ครั้งและมีเยาวชนทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 8,000 คน โดยโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคในฐานะองค์กรความร่วมมือได้ร่วมจัดกิจกรรมเสริมระหว่างเข้าค่าย โดยให้เยาวชนสร้างสรรค์คลิปวีดีโอสั้น 2 นาทีในหัวข้อ “การทำความดีครั้งที่ประทับใจที่สุด”   ส่งเข้าประกวดเพื่อค้นหาทูตเยาวชนคนทำดี 12 คน  สำหรับเป็นแบบอย่างอันดีสำหรับเยาวชนอื่นๆ ต่อไปนั้น  คณะกรรมการได้คัดสรรผลงานที่โดดเด่นที่สุดมาแล้ว 12 ผลงาน  จากจำนวนกว่าหนึ่งร้อยผลงานที่ส่งเข้าประกวด

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคและกองทัพบกได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประกวดผลงานในรอบสุดท้าย เพื่อหาผลงานและเยาวชนที่แสดงวิสัยทัศน์ได้ดีที่สุดระดับประเทศ จาก 12 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ โดยมีพลตรีกฤษฎา อารีรัชชกุล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพันเอกเสรี เทพพิทักษ์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก พันเอกสรรเสริญ แก้วกำเนิด ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการจิตวิทยาและโฆษก ศอฉ. กรมกิจกรรมพลเรือนทหารบก นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค และนายประพันธ์ จิวะพงษ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล

จากการตัดสินผลงานในรอบสุดท้ายโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ประกาศผลรายชื่อเยาวชนที่ชนะรางวัลจากการประกวด มีรายนามดังต่อไปนี้

รางวัลที่ 1 นายชัยรัตน์ ศรีพัธยากร อายุ 19 ปี โรงเรียน สะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์  จ. สงขลา   ค่ายพลพัฒนาที่ 4 ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายกิตติศักดิ์ กล่ำเหว่า อายุ 18 ปี โรงเรียน บ้านสวนจั่นอนุสรณ์ จ. ชลบุรี ค่ายนวมินทราชินี ได้รับทุนการศึกษา 15,000  บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  มี 2 รางวัล ได้แก่ น.ส. กฤตดวงตวรรณ  ช่างทอง  อายุ 17 ปี โรงเรียน นางรอง  จ. บุรีรัมย์  ค่ายทหารบกบุรีรัมย์ และ น.ส. วจีวรรณ  จันทยผล  อายุ 15 ปี  โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ  กรุงเทพมหานคร ค่ายมณฑลทหารบกที่ 11 ได้รับทุนการศึกษา   10,000  บาท พร้อมโล่รางวัล

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยมี 8 รางวัล ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 5,000 บาท ทั้งนี้ ทูตเยาวชนคนทำดีทั้ง 12 คน จะมีโอกาสได้เป็นตัวแทนเยาวชนในการร่วมทำกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม กับโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคในโอกาสต่อๆ ไปอีกด้วย.

About Author

shyboy

shyboy

Partners