"เอไอเอส" ร่วมรณรงค์เผยแพร่คลิปโครงการ "ง่วงอย่าขับ"

โดย shyboy | 3 สิงหาคม 2553 เมื่อ 03:51 น. | อ่าน 3
เอไอเอส ร่วมมือกับ กองทุนง่วงอย่าขับ มูลนิธิรามาธิบดี รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ง่วงอย่าขับ" ให้กับประชาชน โดยเปิดให้ดาวน์โหลดวิดีโอคลิปรณรงค์ "ง่วงอย่าขับ" ผ่านทางมือถือเอไอเอสฟรี!


เอไอเอส โดยนายปรัธนา ลีลพนัง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานบริการ
ร่วมมือกับ นพ. มนูญ ลีเชวงวงศ์ ประธานกรรมการทุนง่วงอย่าขับ รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ “ง่วงอย่าขับ” ให้กับประชาชน โดยเปิดให้ดาวน์โหลดวิดีโอคลิปรณรงค์ “ง่วงอย่าขับ” ผ่านทางมือถือ เอไอเอสฟรี! ที่โมบายไลฟ์พอร์ทัล http://wap.mobilelife.co.th หรือโทร *900 (คิดเฉพาะค่า GPRS ตามแพ็คเกจที่เลือก) เพื่อร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้คนตระหนักถึงภัยอันตรายของการง่วงแล้วขับ รวมถึงวิธีป้องกันง่ายๆ ด้วยตัวเอง อันจะเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากการหลับใน

About Author

shyboy

shyboy

Partners