กลุ่มทรู จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักข่าวต่างประเทศ CNBC เปิดเวทีประกวด "TRUE INNOVATION AWARDS 2010"

โดย shyboy | 3 สิงหาคม 2553 เมื่อ 03:42 น. | อ่าน 18
กลุ่มทรู จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักข่าวต่างประเทศCNBC (เอเชีย-แปซิฟิก) จัดประกวด ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2010 ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด "รวมความคิด ชาติเชื้อไทย" เฟ้นหาสุดยอดนักคิดสายเลือดไทย ไม่จำกัดอายุหรือสังกัดใดๆ

กรุงเทพฯ วันที่ 2 สิงหาคม 2553 : กลุ่มทรู จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักข่าวต่างประเทศCNBC (เอเชีย-แปซิฟิก) จัดประกวด ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2010 ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด “รวมความคิด ชาติเชื้อไทย” เฟ้นหาสุดยอดนักคิดสายเลือดไทย ไม่จำกัดอายุหรือสังกัดใดๆ เพียงสร้างสรรค์งานเข้าร่วมประกวด ทั้งประเภท Idea Seed เมล็ดพันธุ์ความคิด: สุดยอดแนวความคิดพร้อมแผนงานโดดเด่น และประเภท Inno Tree: สุดยอดนวัตกรรมผลงานที่สร้างขึ้น ลุ้นรับรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทพร้อมสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าร่วมประกวด ทั้งโอกาสเข้าอบรมกับผู้นำนวัตกรรมหลากหลายสาขา และเงินทุนสนับสนุนเพื่อต่อยอดผลงานเชิงพาณิชย์ มั่นใจศักยภาพนักคิดไทยพร้อมก้าวไกลสู่เวทีระดับนานาชาติ สนใจติดตามรายละเอียด www.trueinnovationawards.com หรือ 02-699-6368 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู  คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า  ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่จะทำให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผู้พัฒนา องค์กร และสังคมโดยรวม ดังที่กลุ่มทรูได้สร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าบริการเพื่อลูกค้ามาโดยตลอด  ล่าสุด กลุ่มทรู ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานข่าวต่างประเทศ CNBC (เอเชีย-แปซิฟิก)   จัดโครงการ True Innovation Awards (TIA) เป็นครั้งแรกในปี 2010 ภายใต้แนวคิด รวมความคิด ชาติเชื้อไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักคิดพัฒนาชาวไทย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ได้มีเวทีนำเสนอแนวคิดและโชว์ผลงานที่ตนเองคิดค้นและพัฒนาขึ้นมา โดยไม่จำกัดอายุและสังกัดใดๆ และสามารถเลือกส่งนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดได้ 2 ประเภทคือ ประเภท Idea Seed เป็นการนำเสนอแนวคิดของแผนธุรกิจนวัตกรรม และประเภท Inno Tree เป็นการนำเสนอชิ้นงานนวัตกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อใช้งานได้ทันที โดยผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดครั้งนี้ นอกจากจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาทแล้ว ยังจะได้รับประโยชน์เพิ่มเติม คือโอกาสเข้าอบรมกับผู้นำนวัตกรรมหลากหลายสาขา ได้แลกเปลี่ยนความรู้และทักษะซึ่งกันและกัน อันเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ และทำให้นำไปใช้ได้จริงในสังคม  รวมทั้งโอกาสต่อยอดผลงานเชิงพาณิชย์ ซึ่งกลุ่มทรูพร้อมที่จะร่วมพัฒนา ผลักดันให้ผลงานนวัตกรรมฝีมือนักคิดไทย ก้าวไกลสู่เวทีระดับนานาชาติ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีปณิธานมุ่งมั่นสร้างประโยชน์ให้กับแผ่นดิน  ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น (มหาชน) และสำนักข่าวต่างประเทศ CNBC (เอเชีย-แปซิฟิก) จัดการแข่งขัน True Innovation Awards 2010 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมโดยคนไทย เพื่อนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบ ซึ่งการจัดโครงการเช่นนี้ จะผลักดันให้กระบวนการสร้างนวัตกรรมจากมันสมองของคนไทยเกิดความจริงจังและครบวงจร ทำให้คนที่มีความรู้สามารถนำความรู้มาสร้างเป็นนวัตกรรม และมีการจัดการนวัตกรรมอย่างมีแบบแผน สามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคมและประเทศชาติได้อย่างจริงจัง โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมที่จะจัดอบรมให้ความรู้กับผู้เข้าแข่งขันเพื่อร่วมพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม ทำให้นวัตกรรมประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจต่อไป

รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า น่ายินดีที่มีภาคเอกชนให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมอย่างจริงจัง ซึ่งคณะฯ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนโครงการประกวด True Innovation Awards 2010 เวทีที่จะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับคนรุ่นใหม่ กล้าที่จะนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ใหม่ๆ ให้สังคมได้รับรู้   และต่อยอดผลงานให้สามารถนำไปใช้ได้จริง  ซึ่งเกณฑ์การตัดสินสำหรับนวัตกรรมประเภท Idea Seed จะพิจารณาจาก ความคิดสร้างสรรค์  ความสดใหม่เป็นตัวของตัวเอง และความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ขณะที่นวัตกรรมประเภท Inno Tree จะพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์,การนำไปใช้งานได้จริงอย่างมีคุณภาพ, การนำไปต่อยอดทางธุรกิจ, ประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม และการนำเสนอผลงานและการตอบคำถาม  โดยผลงานที่ส่งเข้ามาจะต้องเกี่ยวกับ 7 หัวข้อ ดังนี้ Innovative Design การออกแบบเชิงนวัตกรรม, Innovative Education System & Distance Learning นวัตกรรมเพื่อการศึกษา, Green Innovation นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม, IT & Computer Software ซอฟต์แวร์นวัตกรรมเพื่อธุรกิจ, Robot & Electronic Devices นวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องกลทดแทนแรงงานมนุษย์, Telecom Innovation นวัตกรรมการสื่อสารเพื่ออนาคต, Mobile Application แอพลิเคชั่นบนมือถือ

มร.แซทแพล เบรนช์ ประธานและกรรมการผู้จัดการ สำนักข่าวต่างประเทศ CNBC (เอเชีย-แปซิฟิก) กล่าวว่า สำนักข่าวต่างประเทศ CNBC (เอเชีย-แปซิฟิก) สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในเอเชียมาเป็นเวลานาน เนื่องจากตระหนักเป็นอย่างดีว่า นวัตกรรมเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ประสบผลสำเร็จในระยะยาว   ซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศ CNBC (เอเชีย-แปซิฟิก) ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นสื่ออย่างเป็นทางการร่วมเผยแพร่รางวัล True Innovation Awards 2010 ที่ยกย่องเชิดชูนวัตกรรม และเผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีเลิศในประเทศไทย

สำหรับรางวัล แบ่งเป็น ประเภท Inno Tree ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 5 แสนบาท, รางวัล Silver จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 1 แสนบาท, รางวัล Bronze จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 5 หมื่นบาท และรางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 1 หมื่นบาท ในส่วนของประเภท Idea Seed ได้แก่ รางวัล Gold จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 2 แสนบาท, รางวัล Silver จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 5 หมื่นบาท, รางวัล Bronze จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 2 หมื่นบาท และรางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 5 พันบาท ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ได้รับรางวัล ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากกลุ่มทรู อาทิ การเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่, โครงการบ่มเพาะธุรกิจการสื่อสาร อีกทั้งได้รับโอกาสทำธุรกิจกับกลุ่มทรู อีกด้วย ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและจัดส่งผลงานเข้ามาประกวดได้ที่ www.trueinnovationawards.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Innovation Center โทร. 02-699-6368 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553  

About Author

shyboy

shyboy

Partners