โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ประกาศผล "ทำดีเพื่อบ้านเกิด" ปีที่

โดย shyboy | 30 กรกฎาคม 2553 เมื่อ 13:24 น. | อ่าน 25
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ประกาศผล 6 โครงการชนะเลิศจากการประกวดผลงานเพื่อชุมชน ในโครงการ "ทำดีเพื่อบ้านเกิด" ปีที่ 3 เพื่อรับทุนสนับสนุนกิจกรรม โครงการละ 120,000 บาท

29 กรกฎาคม 2553 – นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) เป็นประธานในพิธีประกาศผล 6 โครงการชนะเลิศจากการประกวดผลงานเพื่อชุมชน ในโครงการ “ทำดีเพื่อบ้านเกิด” ปีที่ 3 ซึ่งโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคได้สนับสนุนให้เครือข่ายเยาวชนในมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด รวมพลังชาวบ้านในท้องถิ่น ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชนเสนอแนวคิดพัฒนาบ้านเกิด เพื่อรับทุนสนับสนุนกิจกรรม โครงการละ 120,000 บาท เป็นการทำโครงการต่อเนื่องในปีที่ 3 ขยายโอกาสให้เยาวชนเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ชีวิตผ่านกิจกรรมเพื่อพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดของตน

6 ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนในการทำโครงการพัฒนาชุมชนในปีนี้ ได้แก่
1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โดยนายนพรัตน์ กรสวัสดิ์ เยาวชนสำนึกรักบ้านเกิด รุ่นที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด
2) โครงการสวนผักปลอดภัยและโรงครัวชุมชน ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท โดยนายอัฒพล ศรีชัย เยาวชนสำนึกรักบ้านเกิด รุ่นที่ 2 จังหวัดสิงห์บุรี
3) โครงการตลาดยางชุมชน (คนรักบ้านเกิด) ต.โคกก่อง อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย โดยน.ส.ภาฤดี พันธุ์พรม เยาวชนสำนึกรักบ้านเกิด รุ่นที่ 9 จังหวัดหนองคาย
4) โครงการโรงสีชุมชน  ต.ตากออก อ.บ้านตาก  จ.ตาก โดยนายจีระวัฒน์ พันธ์บุญ เยาวชนสำนึกรักบ้านเกิด รุ่นที่ 11 จังหวัดตาก
5) โครงการสร้างสระน้ำเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรสาธิตของชุมชนบ้านใหม่สามัคคี  ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดย น.ส.พัชรา มาโคตร เยาวชนสำนึกรักบ้านเกิด รุ่นที่ 11 จังหวัดบุรีรัมย์
6) โครงการ "ต้นกล้านี้ เพื่อน้องอิ่ม" โรงเรียนวัดลิ้นทอง ต.มหาดไทย อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โดยนายไอซ์ มานะเว้น เยาวชนสำนึกรักบ้านเกิด รุ่นที่ 7 จังหวัดอ่างทอง

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดจากดีแทคกล่าวว่า กิจกรรม “ทำดีเพื่อบ้านเกิด” ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนของมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดได้รวมตัวกันกับประชาชนในพื้นที่ กลุ่มละไม่น้อยกว่า 10 คน คิดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตน เพื่อขอทุนในการดำเนินงานจากโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ทั้งนี้ โดยในปีที่ผ่านมา มีเยาวชนนำเสนอโครงการมาจากทั่วประเทศ และดีแทคได้ทำการคัดเลือกโครงการที่เห็นว่ามีประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุดและมอบทุนไปแล้วทั้งสิ้น 6 โครงการ โดยสนับสนุนทุนบริหาร โครงการละ 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าดำเนินกิจกรรมและทุนสำหรับผู้นำเสนอเขียนอีกโครงการละ 20,000 บาท

2 ปีที่ผ่านมามีโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนไปแล้วทั้งสิ้น 6 โครงการ ได้แก่ โครงการทุนพัฒนาข้าวกล้องชุมชนบ้านหวาย จ.กาฬสินธุ์ โครงการเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา จ.อ่างทอง โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์วิทยาบึงปลาเน่า จ.พิษณุโลก โครงการปล่อยปลาเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์กับแหล่งน้ำในชุมชน จ. กาญจนบุรี โครงการโรงสีข้าวกล้องชุมชน จ. อุบลราชธานี และโครงการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพโดยกลุ่มเกษตรกรบ้านเลสุ จ.ยะลา

กิจกรรม “ทำดีเพื่อบ้านเกิด” เป็นการสานต่อเจตนารมณ์การมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผ่านมูลนิธิสำนักรักบ้านเกิด โดยส่งเสริมให้เยาวชนในโครงการฯ ทำประโยชน์เพื่อพัฒนาและตอบแทนบ้านเกิดจากการดำเนินกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน และให้เยาวชนมีแรงบันดาลใจที่จะจับกลุ่มกันทำความดีเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองตามแนวความคิดและสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกัน ด้วยการใช้พลังขับเคลื่อนที่มาจากการรวมตัวกันของพี่น้องในชุมชน ผสานกับพลังความคิดของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาช่วยแก้ปัญหาและวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นต่อไป.

About Author

shyboy

shyboy

Partners