ทรู ผนึกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สร้างสรรค์นักข่าวเยาวชนคุณภาพ "สายฟ้าน้อย" รุ่น 8

โดย shyboy | 24 กรกฎาคม 2553 เมื่อ 03:18 น. | อ่าน 6
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” ประจำปี 2553 ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 8 เหนือชั้นกว่าทุกปี ด้วย จำนวนวันอบรมเพิ่มเป็น 5 วัน 4 คืน ติวเข้มนิสิต นักศึกษาสาขาสื่อสารมวลชน และนิเทศศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศกว่า 60 คน

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” ประจำปี 2553 ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 8 เหนือชั้นกว่าทุกปี ด้วย จำนวนวันอบรมเพิ่มเป็น 5 วัน  4 คืน ติวเข้มนิสิต นักศึกษาสาขาสื่อสารมวลชน และนิเทศศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศกว่า 60 คน ผสานทักษะเทคนิคการจับประเด็น เจาะลึกทุกวิธีการทำงานจากกูรูด้านข่าววิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ พร้อมเข้าถึงข้อมูลข่าวผ่านเทคโนโลยีสื่อสารยุคดิจิตอล อีกทั้งร่วมฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงก่อนเข้าสู่สนามสื่อยุคใหม่อย่างมีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2553 ณ บ้านทิพย์สวนทอง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กล่าวว่า “สื่อมวลชน ถือเป็นผู้มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบสูงต่อสังคม การจัดโครงการฝึกอบรมนักข่าวสายฟ้าน้อยในแต่ละปี จึงมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนที่จะก้าวสู่อาชีพสื่อสารมวลชน ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานข่าวต่างๆ บนพื้นฐานจรรยาบรรณและจริยธรรม  ตลอดจนฝึกฝนทักษะ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้รับจากพี่ๆ วิทยากรสื่อมวลชนจากสายงานโดยตรง เพื่อนำมาใช้พัฒนาตนเอง พร้อมก้าวสู่วิชาชีพอย่างมีคุณภาพ

"สังคมกำลังต้องการสื่อที่มีคุณภาพมีอุดมการณ์และความรับผิดชอบต่อสังคม การฝึกอบรมในโครงการสายฟ้าน้อยเป็นหนทางหนึ่งทีจะทำให้เรามีคนทำข่าวอย่างที่สังคมคาดหวัง" นายก่อเขตกล่าว

ทั้งนี้ สมาคมฯ ขยายจำนวนวันสำหรับการฝึกอบรม ในปีนี้เพิ่มขึ้นอีก 1 วัน เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้รับข้อมูลความรู้ละเอียดมากขึ้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากวิทยากรสื่อมวลชนรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ทำงานข่าววิทยุ-โทรทัศน์ยาวนาน รวมเป็นระยะเวลาฝึกอบรมทั้งหมด 5 วัน 4 คืน

นางสาวเสาวนีย์ ลิมมานนท์ ผู้ช่วยบริหารงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบงานซีเอสอาร์ และหัวหน้าสายงานสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์การตลาด กลุ่มบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า “กลุ่มทรู ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดฝึกอบรมนักข่าวสายฟ้าน้อยอย่างต่อเนื่องมาจนปีนี้เป็นรุ่นที่ 8 เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย  เพิ่มโอกาสให้เยาวชนที่กำลังก้าวสู่วิชาชีพสื่อสาร    มวลชนได้เป็นบุคลากรของสาธารณชนอย่างมีคุณภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีสื่อสารใหม่ๆ นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เที่ยงตรง ครบถ้วน รอบด้าน โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งช่วยเสริมให้ข่าวสารเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เชื่อมั่นว่าการจัดโครงการฝึกอบรมนักข่าวสายฟ้าน้อย จะมีส่วนส่งเสริมและผลักดันให้เกิดคนข่าวคุณภาพ และสร้างเครือข่ายของนักสื่อสารมวลชนที่เข้มแข็งสำหรับประเทศชาติต่อไป” 

การฝึกอบรมฯ นิสิต นักศึกษาทั้ง 60 คน ได้เรียนรู้ และเข้าถึงประโยชน์ในการใช้งาน Application โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากทรู ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือที่สามารถรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว (Smartphone) และครอบคลุมพื้นที่การใช้งานได้กว้างขึ้น เป็นเทคโนโลยีที่เสริมการทำงานให้กับนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่เพิ่มความสะดวก และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีโอกาสสัมผัสประสบการณ์จริง ผ่านการเยี่ยมชมงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และวิทยุครอบครัวข่าว เอฟเอ็ม106 MHz ก่อนเดินทางเข้าอบรมฝึกปฏิบัติงานข่าวที่มีเนื้อหาครอบคลุมภาคทฤษฎี อาทิ เทคนิคการคิดประเด็นข่าว การผลิตสารคดีเชิงข่าว การสื่อความหมายในข่าวทั้งวิทยุ และโทรทัศน์ พร้อมออกปฏิบัติงานลงพื้นที่จริงในรูปแบบกลุ่มเพื่อผลิตสารคดีเชิงข่าววิทยุและโทรทัศน์ อีกทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากสถานการณ์ข่าวต่างๆ พร้อมรับฟังการวิพากษ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพโดยตรง ระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2553 รวมระยะเวลาฝึกอบรม 5 คืน 4 วัน ณ บ้านทิพย์สวนทอง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลโครงการ “สายฟ้าน้อย”
“สายฟ้าน้อย” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” เพื่อเรียนรู้เทคนิคการจับประเด็นข่าว การเข้าถึงแหล่งข้อมูล การเขียนข่าวด้านวิทยุ และโทรทัศน์ และฝึกปฏิบัติ ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากนักข่าวรุ่นพี่ นอกจากนี้ ยังเปิดเป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าแข่งขัน และทดสอบความสามารถด้านการผลิตผลงานสารคดี เชิงข่าว ทั้งวิทยุและโทรทัศน์ ในการประกวด “รางวัลสายฟ้าน้อย”  ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

About Author

shyboy

shyboy

Partners