โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค มอบข้าวสารรัชมงคลจำนวน 10 ตัน แก่สภากาชาดไทย

โดย shyboy | 20 กรกฎาคม 2553 เมื่อ 03:36 น. | อ่าน 4
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค มอบข้าวสารรัชมงคลจำนวน 10 ตัน แก่สภากาชาดไทย "เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน" ดีแทค เตรียมพร้อมสำหรับการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องชาวไทยยามเกิดภาวะวิกฤติ

19 กรกฎาคม 2553 – นายแผน วรรณเมธี (ที่ 3 จากซ้าย)  เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบข้าวสารรัชมงคลจำนวน 10 ตัน จาก นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ภายใต้การร่วมมือร่วมใจกู้วิกฤติผู้ประสบภัย “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน” หนึ่งในการสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อช่วยเหลือเกษตกรไทยให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยโดยโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค เตรียมพร้อมสำหรับการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องชาวไทยยามเกิดภาวะวิกฤติ

การมอบข้าวสารรัชมงคลเป็นการช่วยเหลือให้ประโยชน์ถึงสองต่อทั้งพี่น้องเกษตรกรและผู้ประสบความเดือดร้อนที่ต้องการความช่วยเหลือ เนื่องจากข้าวรัชมงคลเป็นข้าวสารคุณภาพดีจากโรงสีข้าวรัชมงคล ภายใต้การดูแลของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยโรงสีข้าวนี้เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาและสหกรณ์เกษตรชุมชนในราคายุติธรรมและจำหน่ายข้าวสารในราคาเหมาะสม นอกจากนี้วัตถุดิบพลอยได้จากการสีข้าวอาทิ,แกลบ,รำ,และปลายข้าวยังนำไปจำหน่ายแก่เกษตรกรชุมชนในแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยสำหรับเพาะปลูกต่อไป

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวถึงน้ำใจของโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคว่า “ขอขอบคุณโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคที่ได้มอบข้าวสารรัชมงคลจำนวนถึง 10 ตัน ซึ่งสภากาชาดไทยกำลังต้องการเพื่อแจกจ่ายบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยความเดือดร้อนต่างๆ ที่ผ่านมาสภากาชาดไทยก็ได้นำข้าวสารเข้าช่วยเหลือแก่ประชาชนยังพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตในกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา และในวันนี้เองเพิ่งได้รับแจ้งความต้องการข้าวสารจากจังหวัดสุรินทร์เป็นการด่วน จึงนับว่าเป็นโอกาสอันเหมาะที่ได้รับมอบข้าวสารโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคในวันนี้ และทางสภากาชาดไทยจะส่งต่อไปยังพื้นที่เป็นการด่วน ขอขอบคุณอีกครั้งแทนพี่น้องผู้ประสบความเดือดร้อน”.

About Author

shyboy

shyboy

Partners