ผู้บริโภคเรียกร้องผู้ให้บริการโชว์ธรรมาภิบาลไม่เก็บเงินเปลี่ยนเครือข่ายใหม่เบอร์เดิม

โดย shyboy | 14 กรกฎาคม 2553 เมื่อ 14:56 น. | อ่าน 13
คบท. เรียกร้อง ผู้ให้บริการโชว์ธรรมาภิบาล งดเก็บค่าธรรมเนียมเปลี่ยนค่ายใหม่เบอร์เดิม ระบุ ขอให้เป็นโปรโมชั่นสิทธิที่มอบให้กับผู้บริโภค ด้านเครือข่ายผู้บริโภคประกาศชัดไม่ยอมจ่ายค่าธรรมเนียมเพราะเป็นประโยชน์ของผู้ให้บริการเห็นๆ

    คบท. เรียกร้อง ผู้ให้บริการโชว์ธรรมาภิบาล งดเก็บค่าธรรมเนียมเปลี่ยนค่ายใหม่เบอร์เดิม ระบุ ขอให้เป็นโปรโมชั่นสิทธิที่มอบให้กับผู้บริโภค ด้านเครือข่ายผู้บริโภคประกาศชัดไม่ยอมจ่ายค่าธรรมเนียมเพราะเป็นประโยชน์ของผู้ให้บริการเห็นๆ

    จากกรณีที่การให้บริการคงสิทธิเลขหมายมีแนวโน้มที่จะเปิดให้บริการได้ในเดือนกันยายนนี้ และในระหว่างนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเงื่อนไขเพื่อให้เกิดการใช้บริการได้จริง  ล่าสุด กทช.  ได้มีมติเห็นชอบอัตราค่าบริการคงสิทธิเลขหมาย (นัมเบอร์พอร์ทิบิลิตี้) ในราคาครั้งละ 99 บาท ในกรณีที่ผู้ใช้บริการที่ต้องการเปลี่ยนเครือข่ายใหม่ใช้เบอร์เดิมจะต้องจ่ายหากต้องการใช้บริการ

    นายชัยรัตน์  แสงอรุณ กรรมการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (กบท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (คบท.) ในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่ให้ความเห็นและเสนอ กทช. เพื่อพิจารณาออกประกาศ หลักเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ได้มีมติ และทำความเห็นเสนอต่อ กทช. ไปก่อนหน้านี้แล้วว่า ไม่ควรมีค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมในการโอนย้าย เครือข่ายผู้ให้บริการ  เนื่องจากเป็นสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ ที่ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการที่ดีในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งการขอย้ายบริการก็เป็นผลประโยชน์ของผู้ให้บริการที่ดีรายนั้นอยู่แล้ว จึงไม่ควรผลักภาระซึ่งเป็นผลประโยชน์ของผู้ให้บริการมาให้ผู้บริโภค

    ทั้งนี้จากรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการกำหนดรูปแบบและแนวทางการบริหารของการใช้เลขหมายเดียวทุกระบบ ของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นว่า หลายประเทศไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการโอนย้ายเลขหมาย เช่น เบลเยี่ยม โครเอเทีย เดนมาร์ค สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง เป็นต้น

    “เกือบครึ่งโลกเขาไม่คิดค่าธรรมเนียมกันแล้ว ที่คิดมีเพียงส่วนน้อย แนวโน้มต่อไปก็ไม่คิดทั้งนั้น เพราะมันแสดงถึงธรรมมาภิบาลของบริษัท มันคือโปรโมชั่นชนิดหนึ่งนะ คือ โปรโมชั่นของบริษัทที่บวกด้วยสิทธิของผู้บริโภคที่จะใช้บริการอันนี้ไม่ควรมาเอาเล็กเอาน้อยกับผู้บริโภค เพราะที่ผ่านมามีหลายเรื่องที่ผู้ประกอบการทำโปรโมชั่นแบบถล่มทลายตัวเอง ไม่เฉพาะเรื่องแจกเบอร์ การคิดค่าบริการที่ขาดทุนยังทำได้เพื่อแย่งลูกค้า กรณีนัมเบอร์พอร์ตเป็นกรณีที่ควรให้ความเป็นธรรมกับลูกค้า” นายชัยรัตน์กล่าว

    ด้านนายพนัชทร สุนทราภิมุข ตัวแทนองค์กรเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า เครือข่ายผู้บริโภคสนับสนุนการคงสิทธิเลขหมาย แต่ขอคัดค้านการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้บริการเนื่องจากไม่ทราบว่าต้นทุนดังกล่าวมีที่มาที่ไปอย่างไร อีกทั้งการย้ายเครือข่ายของผู้บริโภคทำให้ผู้ให้บริการรายใหม่ได้ผลประโยชน์อยู่แล้ว ดังนั้นเรื่องค่าธรรมเนียมต่างๆจึงน่าจะเป็นเรื่องของบริการที่ผู้ประกอบการมีให้กับผู้ใช้บริการ ไม่ควรเรียกเก็บค่าบริการกับผู้บริโภค

    “เครือข่ายภาคประชาชนได้มีการประชุมกันแล้วมีความเห็นว่า ไม่เห็นด้วยกับการเก็บค่าธรรมเนียมและขอคัดค้าน ยืนยันว่า ผู้ประกอบการต้องไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนค่ายใช้เบอร์เดิมกับผู้บริโภค” นายพนัชทรกล่าว

About Author

shyboy

shyboy

Partners