โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค มอบซิมการ์ดกองทัพบก สนับสนุนการติดต่อสื่อสารกรณีภัยพิบัติต่างๆ จากกำลังพลในพื้นที่ ทั่วประเทศ

โดย shyboy | 9 กรกฎาคม 2553 เมื่อ 15:33 น. | อ่าน 22
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค มอบซิมการ์ดระบบเติมเงินพิเศษ จำนวน 312 ซิม ให้แก่กองทัพบก เพื่อใช้สำหรับติดต่อสื่อสาร กรณีเร่งด่วน ข้อมูลภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศ และข้อมูลสำคัญต่างๆ จากกำลังกองพลที่ขึ้น ตรงกับกองทัพบก

จากภาพ พลตรี กฤษฎา อารีรัชชกุล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นตัวแทนรับมอบซิมการ์ด เพื่อใช้ในงานกิจการพลเรือน ของกองทัพบก ณ กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก โดยมีนายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด ตัวแทนโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ในการประสานความร่วมมือ
    
9 กรกฎาคม 2553 – โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค  มอบซิมการ์ดระบบเติมเงินพิเศษ  จำนวน 312  ซิม ให้แก่กองทัพบก เพื่อใช้สำหรับติดต่อสื่อสาร กรณีเร่งด่วน ข้อมูลภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศ และข้อมูลสำคัญต่างๆ จากกำลังกองพลที่ขึ้น ตรงกับกองทัพบก โดยซิมการ์ดดังกล่าว จะใช้ติดต่อกับผู้บังคับหน่วยระดับผู้บังคับการกรม และ ผู้บังคับกองพัน สามารถประสานงานและชี้แจงข่าวสารได้อย่างทันท่วงที รวดเร็วและรับมือในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนของประเทศ

About Author

shyboy

shyboy

Partners