"คิดเงินผิด" ติดอันดับปัญหาโทรคมครึ่งปี 53

โดย shyboy | 7 กรกฎาคม 2553 เมื่อ 16:41 น. | อ่าน 5
ผลสรุปครึ่งปีปัญหาโทรคมนาคม พบร้องเรียนมากที่สุดคือ มือถือ เรื่อง คิดค่าบริการผิดพลาด โทรข้ามเครือข่ายยาก เน็ตผ่านมือถือคุณภาพต่ำ ขณะที่เปรียบเทียบเรื่องร้องเรียนแต่ละบริษัทพบเอไอเอสจับมือทรูถูกร้องเรียน เอสเอ็มเอสรบกวนมากที่สุด


    ผลสรุปครึ่งปีปัญหาโทรคมนาคม  พบร้องเรียนมากที่สุดคือ มือถือเรื่อง คิดค่าบริการผิดพลาด โทรข้ามเครือข่ายยาก เน็ตผ่านมือถือคุณภาพต่ำ ขณะที่เปรียบเทียบเรื่องร้องเรียนแต่ละบริษัทพบเอไอเอสจับมือทรูถูกร้องเรียน เอสเอ็มเอสรบกวนมากที่สุด  ส่วนอินเตอร์เน็ต 2 ยักษ์ใหญ่โดนผู้บริโภคร้องอยากเลิกสัญญาและเน็ตช้า ด้านโทรศัพท์บ้านเจอคิดเงินผิดประจำด้วยคน

 
    นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เปิดเผยว่า    ผลการรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่เดือน มกราคม – มิถุนายน 2553 สบท. ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 1,083 เรื่อง  เป็นปัญหาจากการใช้บริการโทรศัพท์มือถือจำนวน 671 เรื่อง  หรือ ร้อยละ 61.95 ปัญหาจากการใช้บริการอินเทอร์เน็ตจำนวน 272  เรื่อง  หรือร้อยละ 25.11  ปัญหาจากการใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานจำนวน 101 เรื่อง หรือ ร้อยละ 9.32  และเรื่องอื่นๆ จำนวน  39 เรื่อง หรือ ร้อยละ 3.60 เช่น เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม โทรศัพท์สาธารณะ เป็นต้น

    ความเดือดร้อนจากการใช้บริการโทรศัพท์มือถือที่พบมากที่สุดคือ การคิดค่าบริการผิดพลาดจำนวน 226 เรื่อง  หรือ ร้อยละ 33.68 ของจำนวนผู้ร้องเรียนปัญหาโทรศัพท์มือถือ ตามด้วยปัญหาคุณภาพบริการ เช่น โทรข้ามเครือข่ายยาก อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือคุณภาพไม่ดี จำนวน 111 เรื่อง หรือร้อยละ 16.54  ปัญหาระบบเติมเงิน เช่น เติมเงินไม่ทันถูกยึดเงิน วันหมดต้องการวันเพิ่ม หรือเติมเงินไม่ได้ตามที่เติม มีจำนวนผู้ร้องเรียน 107 เรื่อง หรือร้อยละ 15.94 

    ทั้งนี้ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  บริษัท เอไอเอส อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ บริษัททรูมูฟ จำกัด ถูกร้องเรียนมากที่สุดในปัญหาเดียวกันคือ  เอสเอ็มเอสรบกวนและถูกคิดเงินทั้งที่ไม่ได้สมัครใช้บริการ  โดยเอไอเอสมีจำนวน 94 เรื่อง หรือ ร้อยละ 46.30 ทรูมูฟ มีจำนวน 69 เรื่อง หรือร้อยละ 39.42 บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด ถูกร้องเรียนมากที่สุดในปัญหา โทรข้ามเครือข่ายยากจำนวน  98 เรื่อง หรือร้อยละ 52.12 บริษัท ดีแทค ถูกร้องเรียนมากที่สุดในปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการบัตรเติมเงิน เช่น ถูกยึดเงินในระบบ จำนวน 15 เรื่อง หรือ ร้อยละ 20 

    ความเดือดร้อนจากการใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่พบมากที่สุดคือ มาตรฐานการให้บริการ เช่น สัญญาณล่ม ใช้งานไม่ได้ สัญญาณหลุดบ่อย จำนวน 98 เรื่องหรือร้อยละ 36.02 ของผู้ร้องเรียนอินเทอร์เน็ต รองลงมาคือ คุณภาพการให้บริการ เช่น  อินเทอร์เน็ตช้า ไม่เป็นไปตามโฆษณา จำนวน 56 เรื่อง หรือร้อยละ 20.58 และอันดับสามคือ ต้องการยกเลิกบริการ จำนวน 52 เรื่อง หรือร้อยละ 19.11  และในการให้บริการอินเทอร์เน็ต บริษัท ทริปเปิ้ลทรี  อินเทอร์เน็ต ถูกร้องเรียนมากที่สุดในเรื่อง การยกเลิกบริการ บริษัท ทีโอที จำกัด ถูกร้องเรียนมากที่สุด คือ ความเร็วอินเทอร์เน็ตต่ำกว่าสัญญา           
   
    ขณะที่โทรศัพท์พื้นฐาน หรือโทรศัพท์บ้าน ความเดือดร้อนจากการใช้บริการที่พบมากที่สุดคือ การคิดค่าบริการผิดพลาดจำนวน 44 เรื่อง หรือร้อยละ 43.56 ของจำนวนผู้ร้องเรียนปัญหาโทรศัพท์พื้นฐาน รองลงมาคือ ปัญหามาตรฐานการให้บริการ เช่น  เสียใช้งานไม่ได้  จำนวน 32 เรื่อง หรือร้อยละ 31.68 โดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรูคอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถูกร้องเรียนมากที่สุดในปัญหาการคิดค่าบริการผิดพลาด คือจำนวน 18 เรื่อง และ 21 เรื่อง ตามลำดับ   

About Author

shyboy

shyboy

Partners