โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ศาลาเฉลิมกรุง และ CSR Club โดยสมาคมจดทะเบียนไทย จัดประกวดวาดภาพและเขียนบทความในหัวข้อ "หนุมานกับการทำความดีทุกวัน"

โดย shyboy | 7 กรกฎาคม 2553 เมื่อ 14:35 น. | อ่าน 66
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค สถาบันไทยพัฒน์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ บมจ.กสท โทรคมนาคม ร่วมมือจัดทำโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" ภายใต้โมเดล "CSR Junior" โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ได้รับเกียรติจากศาลาเฉลิมกรุงและ CSR Club

7 กรกฎาคม 53 – โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค สถาบันไทยพัฒน์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ บมจ.กสท โทรคมนาคม ร่วมมือจัดทำโครงการ CSR Campus ปี 3 “สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” ภายใต้โมเดล “CSR Junior” โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ได้รับเกียรติจากศาลาเฉลิมกรุงและ CSR Club โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รณรงค์การจัดกิจกรรมเสริม CSR Campus ปี 3 ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยแนวคิด “โขนไทยรักคนไทย” โดยขอเชิญเยาวชนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพและการเขียนบทความจากโขนเรื่องรามเกียรติ์ ในหัวข้อ “หนุมานกับการทำความดีทุกวัน” จากความคิดของเยาวชน ชิงทุนการศึกษา 300,000 บาท

การจัดประกวดการเขียนบทความและวาดภาพเพื่อส่งเสริมแนวคิด “โขนไทยรักคนไทย” ในหัวข้อ “หนุมานกับการทำความดีทุกวัน”เป็นการกระตุ้นและร่วมสร้างให้เยาวชนได้ระลึกถึงศิลปะวัฒนธรรมและจริยธรรมประจำชาติ ซึ่งเยาวชนทั่วประเทศสามารถส่งผลงานเข้าประกวดในรูปแบบของบทความหรือประเภทภาพวาด โดยรางวัลชนะเลิศทั้งสองประเภท จะได้รับรางวัลเป็นเงินสดมูลค่า 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่งเป็นเงินสดมูลค่า 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับสอง 20,000 บาท และจะมีรางวัลชมเชยประเภทละ 10 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท รวมทุนการศึกษาทั้งสิ้น 300,000 บาท

โครงการประกวดวาดภาพและบทความมอบโอกาสให้นักเรียนและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 10 – 22 ปี ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2553 ส่งผลงานทางไปรษณีย์หรือตนเองที่ อาคารจตุรัสจามจุรี เลขที่ 319 สำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดดีแทค ชั้น 36    ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทร 02-202-8000   สอบถามและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหมายเลข 1677 และ 089-492 3545 หรือ www.dtac.co.th และ Email: jirasakki@dtac.co.th

ทั้งนี้ ในการทำโครงการ CSR Campus “สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” มุ่งเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาเรื่อง “จริยธรรม ศีลธรรม ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน” อันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่ต้นน้ำตลอดสายธาร รวมการทำสัมมนากลุ่มเพื่อร่วมกันค้นหาโครงงาน CSR ที่ให้นักเรียนศึกษาทำความเข้าใจ CSR แบบบูรณาการ ความคิดเชิงธุรกิจ ความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ และได้ลงมือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันแสดงความเป็นจิตอาสารับผิดชอบต่อตนเองและสังคม.

About Author

shyboy

shyboy

Partners