โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค รวมพลัง CSR Club ช่วยสภากาชาดไทยรณรงค์ให้ประชาชนร่วมทำดีด้วยการบริจาคโลหิต

โดย shyboy | 5 กรกฎาคม 2553 เมื่อ 18:34 น. | อ่าน 313
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค รวมพลัง CSR Club ช่วยสภากาชาดไทยรณรงค์ให้ประชาชนร่วมทำดีด้วยการบริจาคโลหิต ภายใต้แนวคิดหลัก "New Blood for the World" พลังเลือดใหม่ เพื่อโลกใบนี้ ในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2553 (World Blood Donor Day 2010)

5 กรกฎาคม  2553 – โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ร่วมกับสมาชิกชมรมบริษัทจดทะเบียนไทย (CSR Club) และสภากาชาดไทยในความร่วมมือกันเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันทำความดีเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2553 ภายใต้แนวคิดหลัก “New Blood for the World” พลังเลือดใหม่ เพื่อโลกใบนี้ พร้อมยังได้ร่วมบริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อเป็นจัดทำเสื้อที่ระลึกให้สภากาชาดไทยมอบสำหรับประชาชนที่มาบริจาคเลือดในสำคัญวันนั้น โดยมี นายแพทย์ วิชัย วนดุรงค์วรรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมเป็นประธานในพิธี

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดจากดีแทค ในฐานะรองประธาน CSR Club ด้านกิจกรรมสมาชิก กล่าวว่า กิจกรรมบริจาคเลือดที่ CSR Club ทำนี้เน้นการดำเนินการต่อเนื่อง โดย

1.การเพิ่มปริมาณเลือดที่บริจาคในแต่ละครั้ง โดยแต่ละบริษัทที่มีกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเป็นประจำ จะพยายามช่วยการประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน หรือบริษัทใกล้เคียงมาร่วมบริจาคให้ครบตามกำลังที่หน่วยรับบริจาคเคลื่อนที่จะรับได้คือ ประมาณครั้งละ 200 ยูนิต ปัจจุบันจะมาบริจาคประมาณ 100 หรือบางแห่งไม่ถึง

2.การรณรงค์ให้คนไม่กล้าบริจาคได้ลองบริจาค โดยจากการศึกษาโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ซึ่งเป็นสมาชิกพบว่า คนส่วนใหญ่ไม่กล้าบริจาคเพราะกลัวเจ็บ เราได้มาทดลองกิจกรรมที่เรียกว่า Painless ซึ่งจะหาวิธีช่วยลดความเจ็บให้กับผู้บริจาคด้วยวิธีต่างๆ ทั้งเชิญผู้บริหารมาให้กำลังใจ และสร้างบรรยากาศด้วยเสียงเพลง รวมทั้งช่วยรณรงค์ด้วยสื่อสมัยใหม่ เช่น โครงการทำดีทุกวันจากดีแทครณรงค์ผ่าน SMS ทางมือถืออย่างต่อเนื่อง และล่าสุด ได้ออกบัตรเติมเงินรุ่นพิเศษไปแล้ว 2 รุ่น เพื่อรณรงค์ พร้อมมอบของที่ระลึกเป็นกำลังใจแก่ผู้บริจาคเป็นระยะ

CSR Club ซึ่งเป็นชมรมของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้มีบริษัทจดทะเบียนกว่า 500 บริษัทและมีพนักงานร่วมกันประมาณ 1,000,000 คน น่าจะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือกันในการแก้ไขปัญหานี้ จึงได้มารวมกับศูนย์บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย รณรงค์ให้พนักงานของบริษัทสมาชิกมาร่วมกิจกรรมพร้อมสนับสนุนการจัดทำเสื้อที่ระลึกให้กับสภากาชาดไทยเพื่อมอบให้กับประชาชนที่มาร่วมบริจาคเลือดในวันนั้น.

About Author

shyboy

shyboy

Partners