"น้ำใจหน้าบ้าน" โดยโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคและทิปโก้ รณรงค์วัฒนธรรมไทย นำเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

โดย shyboy | 2 กรกฎาคม 2553 เมื่อ 17:40 น. | อ่าน 15
"น้ำใจหน้าบ้าน" อีกหนึ่งในกิจกรรมของโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ร่วมกับ ทิปโก้ รณรงค์วัฒนธรรมไทย นำเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

2 กรกฎาคม 2553 – “น้ำใจหน้าบ้าน” อีกหนึ่งในกิจกรรมของโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค เริ่มกิจกรรมขึ้นแล้ว โดยมีคุณพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด และ คุณชาญชัย กาญจนรัตน์มณี Marketing Director of Beverage Business บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด เป็นตัวแทนเปิดตัวกิจกรรม บริเวณหน้าจตุรัสจามจุรี สแควร์ โดยกิจกรรมจะดำเนินไปเป็นระยะเวลาสองเดือนเต็ม
 
นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดจากดีแทค กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมน้ำใจหน้าบ้านว่า เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย ดังในอดีตเวลาที่แขกเหรื่อเพื่อนบ้านมาเยี่ยมเยียนหรือสัญจรผ่าน ก็จะมีการต้อนรับด้วยน้ำดื่มเย็นๆ เช่นใส่ตุ่มเล็กและมีกระบวยตักน้ำวางคู่ เป็นน้ำใจของคนไทยแต่บรรพกาล ดังนั้นในช่วงเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงต่อวัน จันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฏาคม 2553 ผู้ที่มายังตึกจตุรัสจามจุรี ผู้ที่รอโดยสารรถหน้าตึก หรือ นักเรียนนักศึกษา ที่เดินทางผ่านในช่วงการจัดกิจกรรมจะได้รับน้ำแร่ออร่า เป็นความเย็นและน้ำจากใจของโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคและทิปโก้ ที่เชื่อมั่นและศรัทธาในวัฒนธรรมไทยนี้

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งลดโลกร้อนควบคู่ไปกับการกุศล ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ที่มีบัตรเติมเงินซึ่งใช้แล้วในทุกๆค่าย สามารถนำมาแลกรับแก้วน้ำดื่มขนาดพกพา สีสรรสดใส โดยแก้วนี้สามารถนำกลับไปใช้ได้ใหม่ เช่น ก่อนออกจากบ้านไปโรงเรียนหรือทำงาน ก็บรรจุน้ำดื่มจากบ้าน ได้น้ำสะอาด ฝึกการประหยัด รู้จักใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า พกใส่กระเป๋าสำหรับดื่มและถ้าไม่เพียงพอ จึงจะซื้อเพิ่มเติม  โดยบัตรเติมเงินที่ได้จะนำไปแขวนที่ต้นไม้ ที่มีชื่อว่าต้นไม้แห่งความดี และเมื่อจบกิจกรรมกรรม โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคจะนำต้นไม้นี้ไปจัดแสดงไว้ที่ตึกจตุรัสจามจุรีสแควร์ในช่วงเวลาหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการชมศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งจากบัตรเติมเงิน ต่อจากนั้นจะมีการนำบัตรเติมเงินที่แขวนบางส่วน นำไปมอบให้กับผู้ที่ขาดโอกาสเพื่อนำไปประดิษฐ์เป็นกระเป๋าหรือสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ก่อให้เกิดรายได้สำหรับยังชีพด้วยตนเองต่อไป  

ส่วนผู้ที่มารับน้ำดื่มยังจะสามารถเข้ามาอ่านและศึกษากิจกรรมในโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคพร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นถึงกิจกรรมที่ชื่นชอบเพื่อมอบเป็นกำลังใจกับทีมงาน ทั้งนี้ทุกวันพุธจะมีศิลปินมาร่วมกิจกรรม“น้ำใจหน้าบ้าน” พร้อมทีมพนักงานโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคอีกด้วย.

About Author

shyboy

shyboy

Partners