เอไอเอส นำนวัตกรรมไร้สายเสริมแกร่ง ทีพีไอ โพลีน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในและคู่ค้าทั่วประเทศ

โดย shyboy | 1 กรกฎาคม 2553 เมื่อ 13:24 น. | อ่าน 62
เอไอเอสเดินหน้านำนวัตกรรม เอไอเอส แบล็คเบอรี่ เสริมทัพอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของทีพีไอโพลีน หนุนศักยภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร พร้อมตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ทั่วไทย เทียบเท่าระดับสากล

1 กรกฎาคม 2553: เอไอเอสเดินหน้านำนวัตกรรม เอไอเอส แบล็คเบอรี่ เสริมทัพอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของทีพีไอโพลีน หนุนศักยภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร พร้อมตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ทั่วไทย เทียบเท่าระดับสากล

นายวิเชียร  เมฆตระการ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “เอไอเอสเชื่อในแนวคิด Ecosystem หรือ ระบบนิเวศน์แห่งโลกสื่อสาร ที่เทคโนโลยีไร้สายจะเป็นเสมือนหนึ่งตัวกลางในการเชื่อมโยงทุก Industry เข้าด้วยกันแบบ Seamless นำมาซึ่งการเสริมศักยภาพของแต่ละอุตสาหกรรมเหล่านั้นให้มีความสามารถทางการแข่งขันแบบก้าวกระโดด ที่ผ่านมาเราจึงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพเครือข่ายและคัดสรรนวัตกรรมหลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบโจทย์พันธมิตรทางธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสมที่สุด”

“โดยล่าสุดเราได้รับความไว้วางใจจาก ทีพีไอโพลีน ผู้นำในธุรกิจปูนซีเมนต์และเม็ดพลาสติก เลือกใช้บริการ  เอไอเอส แบล็คเบอรี่ ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีระดับสากลที่มีจุดแข็งเรื่อง Networking และ Push Email ซึ่งเมื่อผสมผสานกับเครือข่ายของเอไอเอสที่ครอบคลุมสูงสุด รวมถึงการเลือกสรรโซลูชั่นส์ด้าน Location Base  ทำให้สามารถนำโซลูชั่นส์ทางธุรกิจจากเอไอเอส แบล็คเบอรี่ ไปเป็นเครื่องมือในการเสริมศักยภาพ ลดอุปสรรคในการเชื่อมต่อทั้งระหว่างบุคลากรในองค์กรและคู่ค้าของทีพีไอโพลีนที่มีอยู่ทั่วประเทศ อันเชื่อว่าจะเป็นการเปิดมิติใหม่ของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อันเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างแน่นอน” 

ด้านนายประชัย  เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)  ได้พัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง  ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่สังคม  เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง  โดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลประโยชน์ตอบแทนทางธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว  หากแต่ยังมุ่งเน้นการคืนกำไรกลับสู่สังคม ท้องถิ่น และการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยบริษัทได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการวิจัยค้นคว้าผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์และคอนกรีตผสมเสร็จให้สอดคล้องกับความต้องการ และเหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะด้าน  การค้นคว้าผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกเกรดใหม่ๆ ที่ก้าวล้ำนำสมัย ประกอบการการพัฒนากระบวนการผลิตที่ทันสมัย ด้วยตระหนักดีว่าการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงานเป็นสิ่งจำเป็น เราจึงดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีศักยภาพในการแข่งขันและเติบโตอย่างมั่นคง และในครั้งนี้ก็เป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญที่เราจะได้ใช้เทคโนโลยีสื่อสารจากทาง AIS เข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาองค์กรของเราในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูง พนักงานระดับต่างๆ รวมทั้งลูกค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศ ให้สามารถติดต่อส่งข่าวสารถึงกันได้อย่างไร้ขอบเขต และสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้นำเสนอข้อมูลซึ่งประมวลผลเป็น Business Intelligence (BI) ผ่านตัวเครื่อง BlackBerry ได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องใช้งานผ่านอุปกรณ์อื่นๆ ทำให้กลายเป็น TPIPL BI Anywhere Anytime”

สำหรับรายละเอียดของบริการจากเอไอเอส แบล็คเบอรี่ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อ  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

1.    เอไอเอส แบล็คเบอรี่ เมสเซ็นเจอร์ (BB Chat) โดยเป็นลักษณะของการ Broadcast ข้อความจากส่วนกลางไปถึงตัวแทนจัดจำหน่ายปูนซีเมนต์ทั่วประเทศทำให้สามารถสื่อสารข้อมูลสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ, โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย รวมถึงข่าวสารและสิทธิพิเศษได้อย่างรวดเร็ว Real Time
2.    เอไอเอส แบล็คเบอรี่ Push Email พร้อมฟังก์ชั่นการทำงานครบถ้วน อาทิ Contact, Calendar ทำให้บุคลากรของทีพีไอโพลีน สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.    เอไอเอส แบล็คเบอรี่ กูเกิ้ล ละติจูด ที่ทำให้สามารถติดตามและมอบความช่วยเหลือให้แก่พนักงานขายที่เดินทางทั่วประเทศ

โดยนายวิเชียร และ นายประชัย ร่วมกันกล่าวในตอนท้ายว่า “การนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาประยุกต์ใช้นั้น ถือเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ต้องเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะนอกเหนือจากจะเสริมศักยภาพด้านการบริหารจัดการที่นำมาซึ่งการเติบโตแล้ว ยังเท่ากับเป็นการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันและเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้เทียบเท่ากับระดับสากลอีกด้วย”

About Author

shyboy

shyboy

Partners