โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคและดีแทคเซ็นเตอร์ เปิดตัว "ด้วยใจเพื่อเด็กไทย"

โดย shyboy | 24 มิถุนายน 2553 เมื่อ 23:24 น. | อ่าน 14
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ดีแทคเซ็นเตอร์ และคู่ค้าทั่วประเทศ เปิดกิจกรรม "ด้วยใจเพื่อเด็กไทย" เพื่อระดมทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่เด็กยากจนทั่วประเทศไทย โดยสามารถร่วมบริจาคสบทบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กยากจนได้ที่ดีแทคเซ็นเตอร์ทั่วประเทศ

24 มิถุนายน 2553 – โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ดีแทคเซ็นเตอร์ และคู่ค้าทั่วประเทศ เปิดกิจกรรม “ด้วยใจเพื่อเด็กไทย” เพื่อระดมทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่เด็กยากจนทั่วประเทศไทย โดยสามารถร่วมบริจาคสบทบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กยากจนได้ที่ดีแทคเซ็นเตอร์ทั่วประเทศ

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดดีแทค กล่าวว่าในปัจจุบันมีเด็กยากจนและกำพร้าอีกเป็นจำนวนมากที่ได้รับการดูแลอยู่ในสถานสงเคราะห์ทั่วประเทศ และยังคงต้องการรับความช่วยเหลือจากภาคประชาชนและเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษา เพราะจะสามารถเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้กับเด็กๆ ส่งผลให้พวกเขายืนหยัดได้ด้วยตนเองและบ่มเพาะให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนแก่สังคมและประเทศต่อไปในอนาคต โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคซึ่งมีนโยบายหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่แล้ว ผนวกกับเจตนารมณ์ที่ต้องการทำความดีให้กับบ้านเกิดของคู่ค้าดีแทคเซ็นเตอร์ทั่วประเทศ จึงได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรม “ด้วยใจเพื่อเด็กไทย” หาเงินทุนเพื่อการศึกษา มอบให้กับสถานสงเคราะห์และมูลนิธิ 5 แห่ง 5 ภูมิภาค ภาคกลาง ที่วัดโบสถ์วรดิษฐ์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ภาคตะวันออก ที่สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กเล็กเนินเอฟเอ็ม จังหวัดจันทบุรี ภาคเหนือ ที่ศูนย์ทางเลือกการเรียนรู้สู่การพัฒนาและป้องกันชีวิตเด็ก “บ้านนา” จังหวัดเชียงราย ภาคอีสาน ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยลูกค้าดีแทคและประชาชนทุกท่านสามารถร่วมสบทบทุนมอบโอกาสและสรรค์สร้างการศึกษาแก่เด็กยากจนได้ที่กล่องรับบริจาคของกิจกรรมในร้านดีแทคเซ็นเตอร์ทั่วประเทศ เงินบริจาคในแต่ละภาคจะนำไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์ในภาคนั้น ทั้งนี้สามารถร่วมสานฝันให้น้องๆ ได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 จากนั้นโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคและดีแทคเซ็นเตอร์จะบริจาคทุนสมทบจำนวนหนึ่งและนำไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์ทั้ง 5 แห่ง

นางพัตราภรณ์  สิโรดม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน dtac CENTER กล่าวว่าดีแทคเซ็นเตอร์รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่คู่ค้าของเราทั่วประเทศเล็งเห็นถึงความสำคัญการศึกษาของเยาวชนในสถานสงเคราะห์ต่างๆ และพร้อมใจกันร่วมกิจกรรมตั้งกล่องรับบริจาคในร้านดีแทคเซ็นเตอร์ของตน เพื่อเชิญชวนให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมกับโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคในกิจกรรม “ด้วยใจเพื่อเด็กไทย” ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์สังคม ที่ดีแทคเซ็นเตอร์จะดำเนินงานร่วมกับคู่ค้าของเรา ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจจากดีแทคที่มอบความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และพัฒนางานบริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่สังคมไทยตลอดไป”

About Author

shyboy

shyboy

Partners