ดีแทค มอบเงินบริจาคสลากกาชาด แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สมทบทุนสภากาชาดไทย

โดย shyboy | 4 มิถุนายน 2553 เมื่อ 14:39 น. | อ่าน 6
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ร่วมระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานของ "มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สลากสมทบทุนสภากาชาดไทย" ประจำปี 2553 โดยร่วมจำหน่ายสลากกาชาด ให้แก่พนักงานและประชาชนทั่วไป สามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,125 บาท

4 มิถุนายน 2553 – โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ร่วมระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานของ "มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สลากสมทบทุนสภากาชาดไทย"  ประจำปี 2553 โดยร่วมจำหน่ายสลากกาชาด ให้แก่พนักงานและประชาชนทั่วไป สามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  50,125 บาท โดย นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ (ขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด ดีแทค เป็นตัวแทนมอบทุนจำนวนดังกล่าว โดยมี ศาสตราภิชาน นายแพทย์พิชิต  สุวรรณประกร (กลาง) รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบ.

About Author

shyboy

shyboy

Partners