โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ร่วมกับสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์และ สพฐ. จัดกิจกรรม "สร้างคน สร้างครู" รุ่นที่ 1

โดย shyboy | 2 มิถุนายน 2553 เมื่อ 13:38 น. | อ่าน 9
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ร่วมกับสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์และ สพฐ. จัดกิจกรรม "สร้างคน สร้างครู" รุ่นที่ 1 เสริมประสบการณ์พัฒนาความรู้สู่ครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดหนองคาย

2 มิถุนายน 2553 – การศึกษาถือเป็นรากฐานที่สำคัญของพัฒนาประเทศ ซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้ว่า “ครู” เป็นอีกกลไกที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศเช่นกัน การพัฒนา การปลูกฝัง การให้ความรู้กับอนาคตของชาติ จึงเป็นหน้าที่หลักของครู แต่ปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือ ครูจบไม่ตรงสาขาที่สอน  ขาดความรู้และกลวิธีในการถ่ายทอด โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ จึงทำให้การเรียนการสอนไม่บรรลุผลเท่าที่ควร ด้วยความตระหนักถึงปัญหาด้านการศึกษา โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคจึงได้ร่วมมือกับ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำนักงานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) ริเริ่มโครงการ “สร้างคน สร้างครู” (Professional Teachers for Thailand’s Future) ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดหนองคาย ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26-30 เมษายน พ.ศ.2553 เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก

ในการทำกิจกรรมนี้ ทางสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตร “Intensive English for Teachers” สำหรับการจัดฝึกอบรมบุคลกรครู เน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับให้ผู้เข้าอบรมได้นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ต่อไป

โครงการ “สร้างคน สร้างครู” (Professional English Teacher for Thailand’s Future) ถือเป็นกิจกรรมนำร่องภายใต้โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคซึ่งเน้นให้ความสำคัญส่งเสริมการศึกษา เพื่อนำความรู้มาพัฒนาชาติต่อไป ตลอดระยะเวลาที่ร่วมฝึกอบรมในโครงการ คุณครูแต่ละท่านต่างประทับใจ ในกิจกรรมที่ต่างๆ ที่จัดขึ้น โดยคุณครูสอนภาษาอังกฤษผู้เข้าร่วมการอบรมทั้ง 50 คนจากจังหวัดลำพูนและหนองคายตลอดจนคณะอาจารย์และวิทยากรจากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้กระแสตอบรับต่อโครงการเป็นอย่างดี

นางอัญชัญ วงษ์หาญ  ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน กล่าวว่า หลังการเข้าร่วมอบรมโครงการ “สร้างคน สร้างครู” ในครั้งนี้ ทำให้เขาได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น รวมถึงวิธีการสอนในรูปแบบใหม่ ที่ครูจะต้องเข้าหาเด็กให้มากขึ้น ลดช่องว่างระหว่างเด็กนักเรียนและครูผู้สอน ซึ่งจะก่อให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และไม่น่าเบื่อในรูปแบบเดิมๆอีกต่อไป

นอกจากการอบรมสัมมนาด้านการสอนภาษาอังกฤษแล้ว ในภาคบ่ายยังมีกิจกรรมเสริมเพื่อผ่อนคลายความเครียดอีกด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมแนวผจญภัยภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก อาทิ กิจกรรมกระโดดหอสูง 34 ฟุต กิจกรรมโรยตัวเหนือน้ำ และกิจกรรมยิงปืน เป็นต้น

“ตลอดช่วงระยะเวลา 5 วัน 4 คืน เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากที่สุด ทุกคนเรียกได้ว่าลืมวัยไปเลย เราได้องค์ความรู้ที่จะนำไปสานต่อและจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน รวมถึงบอกต่อคุณครูที่ไม่ได้มาอบรมด้วย โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก ต้องขอขอบคุณดีแทคที่มีโครงการดีๆ อย่างนี้ และถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้จัดอีก”
ด้านนายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด กล่าวว่า โครงการนี้ประสบความสำเร็จเกินความคาดหวังจากจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ นอกจากคุณครูจะได้ความรู้เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่ของตนเองแล้ว ยังก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของคุณครูในพื้นที่ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิธีการ ตลอดจนผลลัพธ์ของการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ด้วย

“ในตอนแรก จุดประสงค์ที่ตั้งไว้ขอเพียงแค่คุณครูสามารถนำความรู้ที่ใช้ไปพัฒนาการเรียนการสอนได้ แต่สิ่งที่ได้กลับมันมากกว่านั้นมาก นั่นคือ คุณครูมีการรวมกลุ่มในแต่ละจังหวัดของตน ตั้งเป็นกลุ่มสมาคมครูสอนภาษาอังกฤษ เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นสืบไป ทั้งนี้โครงการสร้างคนสร้างครู เป็นอีกกิจกรรมในโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ถือเป็นการทำดีด้วยความรู้ เพราะเราตระหนักว่า ‘ครู’ คือ ผู้สร้างคน และ ‘คน’ คือ ผู้สร้างชาติ ดังนั้นโครงการสร้างคน สร้างครู ครั้งที่ 2 จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้อย่างแน่นอน”

บรรยากาศของพิธีปิดโครงการเต็มไปด้วยความสนุกสนานจากการแสดงของคุณครูที่มาอบรม รวมถึงการแสดงที่วิทยากรร่วมมือกับทีมงานจากโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค นอกจากนี้ยังมีการทำเซอร์ไพรส์ให้แก่วิทยากร ด้วยการมอบดอกไม้อำลา จนคุณครูและวิทยากรหลายๆท่านไม่สามารถกลั้นน้ำตาได้ จบท้ายด้วยบรรยากาศประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

About Author

shyboy

shyboy

Partners