โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ร่วมกับ ศาลาเฉลิมกรุง อนุรักษ์นาฏศิลป์และวัฒนธรรมไทย ด้วยบัตรเติมเงินหนุมาน 5 แบบ

โดย shyboy | 31 พฤษภาคม 2553 เมื่อ 15:47 น. | อ่าน 22
หนึ่งในกิจกรรมของโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค คือการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์บงบอกความเป็นชาติไทย วิถีชีวิตคนไทยที่มีประวัติศาสตร์การพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และจากความสำคัญดังกล่าว การแสดงโขน นาฎศิลป์ชั้นสูงของไทยที่ได้มีการเผยแพร่สู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมานับศตวรรษ

31 พฤษภาคม 2553 – หนึ่งในกิจกรรมของโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค คือการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์บงบอกความเป็นชาติไทย วิถีชีวิตคนไทยที่มีประวัติศาสตร์การพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และจากความสำคัญดังกล่าว การแสดงโขน  นาฎศิลป์ชั้นสูงของไทยที่ได้มีการเผยแพร่สู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมานับศตวรรษ จึงสามารถกล่าวได้ว่าโขนเป็นสัญลักษณ์แห่งนาฏศิลป์ไทยได้ไม่แพ้ศิลปะการแสดงในนานาอารยประเทศ

เพื่อเป็นการสืบสานนาฏศิลป์ของชาติในรูปลักษณ์ที่ร่วมสมัย โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ได้ผลิตบัตรเติมเงินราคา 100 บาท 5 รูปแบบ จำนวนจำกัด แบบละ 600,000 ใบ ซึ่งประกอบไปด้วย ตอนหนุมานชาญกำแหง 2 แบบ หนุมานครองเมือง หนุมานผลาญอสุรา และกำแหงหนุมานข้าราชบริพารผู้ภักดี เพื่อแสดงถึงความงดงามของโขนไทย เนื้อเรื่อง และสามารถเก็บสะสมความประทับใจไว้ได้นานเท่านาน เริ่มจำหน่ายต้นเดือนมิถุนายนนี้

ปัจจุบันโขนไทยเปิดการแสดงที่ศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งเป็นโรงมหรสพหลวงที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระราชทานเพื่อเป็นแหล่งบันเทิงของทวยราษฎร์ โดยที่ศาลาเฉลิมกรุงนั้นถือกำเนิดขึ้นมาปีพุทธศักราช 2476 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้น

โขนที่ศาลาเฉลิมกรุงได้นำเสนอการแสดงชุดแรก”ชุดพระจักราวตาร” เปิดการแสดงรอบปฐมทัศน์อย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2548 และ ณ วันนี้ ศาลาเฉลิมกรุงยังคงตั้งตระหง่านเคียงคู่พระนคร และหวนกลับมาคึกคัก แสดงให้เห็นถึงความสง่างามอีกครั้ง ด้วยการแสดงเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในพุทธศักราช 2549

การแสดงโขนของศาลาเฉลิมกรุงนั้นได้มีโอกาสสัญจรต่างประเทศด้วย เช่น ได้รับเชิญจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และประเทศอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งชุดการแสดงในปัจจุบันนี้คือ ชุดหนุมานชาญกำแหง เป็นชุดที่สอง โดยโขนชุดนี้จับตอนตั้งแต่ กำเนิดหนุมานชาญกำแหง จนถึงได้รับประทานสมญาศักดิ์เป็นพระยาอนุชิตจักรกฤษณ์พิพรรธพงศา ไปครองเมืองลพบุรี

ในเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นการแสดงชุดใหม่ ชุดหนุมานวานรมหัศจรรย์ ชุดหนุมานข้าราชบริพารพระจักรี เป็นโขนชุดที่ 3 ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง โดยมีรอบการแสดงทุกวันศุกร์และเสาร์ เวลา 19.30 น. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-222-0434, 02-225-8757-8 โทรสาร 02-221-2631 หรือ www.salachalermkrung.com

About Author

shyboy

shyboy

Partners