เอไอเอส เริ่มเปิด คอลล์เซ็นเตอร์ และ ช็อป ให้บริการลูกค้า

โดย shyboy | 21 พฤษภาคม 2553 เมื่อ 14:13 น. | อ่าน 8
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส
ได้เริ่มเปิดให้บริการ ผ่าน เอไอเอส คอลล์เซ็นแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21
พฤษภาคม 2553 โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 น. และจะปิดทำการในเวลา
16.00 น.

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ได้เริ่มเปิดให้บริการ ผ่าน เอไอเอส คอลล์เซ็นแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 น.   และจะปิดทำการในเวลา
16.00 น.

ส่วนการให้บริการผ่าน เอไอเอส ช็อปนั้น จะเปิดให้บริการทั่วประเทศ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม เป็นต้นไป เฉพาะในพื้นที่ซึ่งไม่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายทั้งแก่ลูกค้าและพนักงาน

ทั้งนี้บริษัทฯจะเฝ้าติดตามสถานการณ์เพื่อให้การบริการกลับมาในสภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

About Author

shyboy

shyboy

Partners