"เครือข่ายเอไอเอสใช้งานได้ตามปกติ"

โดย shyboy | 19 พฤษภาคม 2553 เมื่อ 22:28 น. | อ่าน 9
จากการที่มีข้อความแจ้งว่า จะมีการปิดบริการอินเตอร์เน็ตและ BB Service
ทุกเครือข่ายนั้น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสจำกัด (มหาชน) หรือ
เอไอเอส ขอเรียนยืนยันว่า ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ขณะนี้บริการทุกประเภทบนเครือข่ายยังคงใช้งานได้ตามปกติ

จากการที่มีข้อความแจ้งว่า จะมีการปิดบริการอินเตอร์เน็ตและ BB Service ทุกเครือข่ายนั้น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสจำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ขอเรียนยืนยันว่า ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ขณะนี้บริการทุกประเภทบนเครือข่ายยังคงใช้งานได้ตามปกติ โดยบริษัทฯยังไม่ได้รับการติดต่อจากหน่วยงานภาครัฐให้ดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามสืบเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันทำให้มีการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นสูงมากส่งผลให้การโทรออกค่อนข้างยาก  จึงขอแนะนำให้ใช้ SMS หรือ BB Serviceในการสื่อสารควบคู่กันไปในระหว่างนี้

About Author

shyboy

shyboy

Partners