แถลงการณ์จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เรื่องฟอร์เวิร์ดอีเมล์แอบอ้างเกี่ยวกับการปิดบัญชีอีเมล์ Hotmail ในประเทศไทย

โดย shyboy | 6 พฤษภาคม 2553 เมื่อ 17:20 น. | อ่าน 2
ฟอร์เวิร์ดอีเมล์ฉบับดังกล่าว อ้างว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการของไมโครซอฟท์เต็ม เนื่องจากมีผู้ใช้บริการ Hotmail ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ไมโครซอฟท์จึงจะดำเนินการปิดการให้บริการสำหรับบัญชีอีเมล์ที่ไม่มีการใช้งาน

ฟอร์เวิร์ดอีเมล์ฉบับดังกล่าว อ้างว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการของไมโครซอฟท์เต็ม เนื่องจากมีผู้ใช้บริการ Hotmail ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ไมโครซอฟท์จึงจะดำเนินการปิดการให้บริการสำหรับบัญชีอีเมล์ที่ไม่มีการใช้งาน และเพื่อให้สามารถใช้บริการ Hotmail ต่อไปได้ ผู้ใช้งานจะต้องส่งต่ออีเมล์ฉบับนี้ไปให้ทุกคนในรายชื่อผู้ติดต่อของตนเอง
 
ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอชี้แจงให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบถึงนโยบายเกี่ยวกับบัญชีอีเมล์ที่ไม่มีการใช้งาน ดังนี้
 
บัญชีอีเมล์ฟรีทุกบัญชีของ Hotmail จะจัดเป็นบัญชีอีเมล์ที่ไม่มีการใช้งานก็ต่อเมื่อ ไม่มีการลงชื่อเข้าใช้บริการมากกว่า 270 วัน หรือ ไม่มีการลงชื่อเข้าใช้บริการภายใน 10 วันแรกหลังจากลงทะเบียนใช้บริการ และหลังจากที่บัญชีอีเมล์ นั้นๆ กลายเป็นบัญชีอีเมล์ที่ไม่มีการใช้งาน ทุกข้อความ โฟล์เดอร์ และรายชื่อผู้ติดต่อจะถูกลบ และทุกข้อความที่ส่งถึงอีเมล์นั้นจะได้รับข้อความตอบกลับว่าไม่สามารถส่งข้อความได้

ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการหรือกฎระเบียบต่างๆ  ไมโครซอฟท์จะมีการแจ้งข้อมูลให้ผู้ใช้บริการได้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ อย่างเป็นทางการ  ดังนั้น เราขอแจ้งเตือนให้ทุกผู้ใช้บริการได้ทราบว่า ฟอร์เวิร์ดอีเมล์แอบอ้างดังกล่าวไม่ได้มาจากไมโครซอฟท์ และขอความร่วมมือไม่ส่งต่ออีเมล์ดังกล่าว เพื่อลดจำนวนอีเมล์ขยะ
 

                                                                    บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

About Author

shyboy

shyboy

Partners