โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค กองทัพเรือ และวิทยุครอบครัวข่าว FM 106.5 จัดกิจกรรม "SOS หน่วยพิทักษ์ทะเล"

โดย shyboy | 29 เมษายน 2553 เมื่อ 12:23 น. | อ่าน 18
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ร่วมมือกับกองทัพเรือและวิทยุครอบครัวข่าว FM 106.5 จัดกิจกรรม "SOS หน่วยพิทักษ์ทะเล" ครั้งที่ 2 ฝึกอบรมสร้างนักดำน้ำรุ่นใหม่ พร้อมสร้างจิตแห่งความรักให้ทุกคนหันมาสนใจปัญหาและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


29 เมษายน 2553
– นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดดีแทค เปิดเผยว่า โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ได้ร่วมมือกับกองทัพเรือและวิทยุครอบครัวข่าว FM 106.5 จัดกิจกรรม “SOS หน่วยพิทักษ์ทะเล” ครั้งที่ 2 ฝึกอบรมสร้างนักดำน้ำรุ่นใหม่ พร้อมสร้างจิตแห่งความรักให้ทุกคนหันมาสนใจปัญหาและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดผลกระทบภาวะโลกร้อนและทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายอย่างต่อเนื่องกับวิกฤตการณ์ ‘Climate Change’  

การทำกิจกรรมเพื่อลดภาวะโลกร้อน เป็นแนวนโยบายหลักสำคัญอย่างหนึ่งในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลายปีแต่จะให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นนับจากนี้ 

โครงการ “SOS หน่วยพิทักษ์ทะเล” ครั้งล่าสุด จัดขึ้นที่ จ.กระบี่ โดยกิจกรรมได้ร่วมกันฝึกอบรมสร้างนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์รุ่นใหม่อีก 4 คน เพิ่มขึ้นจากโครงการในปีที่แล้วที่ผ่านหลักสูตรไปแล้ว 8 คน ซึ่งทั้งหมดได้ผ่านการทดสอบและได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ ทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมดำน้ำลึกตามหลักสูตร PADI มาตรฐานระดับสากล โดยหลังจากการฝึกอบรมดำน้ำอย่างเข้มข้น จึงจะได้ร่วมกิจกรรมดำน้ำเพื่อเรียนรู้สิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลไทยที่บริเวณแหล่งดำน้ำสำคัญๆ เช่นบริเวณหินม่วง หินแดง อ่าวมาหยา เกาะพีพี เกาะดอกไม้ สันฉลาม ซึ่งกิจกรรมนี้ได้สร้างความรู้สึกภาคภูมิใจและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติอันหลากหลายของประเทศ พร้อมกันนี้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนยังจะร่วมกันเก็บขยะตามแนวปะการังใต้น้ำอีกด้วย

“SOS หน่วยพิทักษ์ทะเล” จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 และในปี 2553 นี้มีกำหนดจะจัดขึ้นต่อเนื่องหลายครั้ง พร้อมการทำกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องทะเลไทยหลายพื้นที่ คาดว่าเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมปีนี้ จะเกิดความนิยมในกิจกรรมการดำน้ำพร้อมอนุรักษ์ทะเลไทยจากนักดำน้ำรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมร่วมมือกันเผยแพร่แนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท้องทะเลเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก.

About Author

shyboy

shyboy

Partners