โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ร่วมกับสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ สพฐ. จัดโครงการเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 "สร้างคน สร้างครู"

โดย shyboy | 27 เมษายน 2553 เมื่อ 13:28 น. | อ่าน 5
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค จัดกิจกรรมทำดีด้วยความรู้ มุ่งเสริมทักษะคุณครู โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จัดโครงการ "สร้างคน สร้างครู" ครั้งที่ 1 เพื่อเสริมศักยภาพ สร้างประสบการณ์และพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ห่างไกล

27 เมษายน 2553 – โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค จัดกิจกรรมทำดีด้วยความรู้ มุ่งเสริมทักษะคุณครู พัฒนาความรู้สู่โรงเรียน โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จัดโครงการ “สร้างคน สร้างครู” (Professional English Teachers for Thailand’s Future) ครั้งที่ 1 เพื่อเสริมศักยภาพ สร้างประสบการณ์และพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ห่างไกล โดยการทำกิจกรรมครั้งนี้จะมีทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมด้วยหลักสูตรการเรียนการสอน “Intensive English for Teachers”  ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ

สำหรับโครงการในครั้งนี้ สพฐ. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จาก 2 เขตพื้นที่ได้แก่ จังหวัดลำพูนจำนวน 25 คน และจังหวัดหนองคายจำนวน 25 คน  รวมจำนวน 50 คน มาเข้าร่วมฝึกอบรมซึ่งกิจกรรมจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2553 เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน ณ โรงเรียนเตรียมทหาร และ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ. นครนายก

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด กล่าวว่า “โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาด้วยเห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าอย่าง “ครู” ผู้ซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของชาติและเป็นผู้ที่สร้างคนให้เป็นคน ดังนั้นการพัฒนาคนให้ประสบความสำเร็จ จึงควรเริ่มที่จะพัฒนาครูเป็นประการแรก ดังที่โครงการนี้ได้ยึดมั่นหลักการ สร้างคนให้ประสบผล ก็ต้องสร้างครูให้มีประสิทธิภาพ โครงการ “สร้างคน สร้างครู” (Professional English Teachers for Thailand’s Future) จึงนับว่าเป็นโครงการภายใต้กิจกรรมทำดีด้วยความรู้ อันเป็นแนวทางทำความดีที่ดีแทคให้ความสำคัญมาโดยตลอด”

สำหรับหลักสูตร “Intensive English for Teachers” นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวภา ฉายะบุระกุล ผู้อำนวยการ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับฝึกอบรมบุคลากรที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน โดยรูปแบบของกิจกรรมตลอดระยะเวลา 5 วันนั้น คุณครูจะได้ฝึกฝนทักษะความรู้ภาษาอังกฤษของตนและเรียนรู้กิจกรรมภาษาอังกฤษซึ่งสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้สอนในโรงเรียนของตนได้.

About Author

shyboy

shyboy

Partners