กองทัพบกและโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ชวนเด็กไทยร่วมโครงการ "ค่ายเยาวชนรักชาติ"

โดย shyboy | 25 เมษายน 2553 เมื่อ 18:59 น. | อ่าน 15
กองทัพบกและโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ชวนเด็กไทยร่วมโครงการ "ค่ายเยาวชนรักชาติ" พร้อมส่งคลิปวีดีโอเชิงสร้างสรรค์ประกวดชิงทุนการศึกษาและโล่ห์รางวัลทูตเยาวชนดีเด่น

22 เมษายน 2553 – โครงการ “ค่ายเยาวชนรักชาติ” จัดโดยกองทัพบก ภายใต้ความร่วมมือของโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค และเพื่อนองค์กรความดี ประกอบด้วยสำนักกิจการนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว กทม. และ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์ เนชั่นเนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นการร่วมมือร่วมใจกันเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ที่นอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งมุ่งปลูกจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี รู้จักแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเหมาะสม รวมถึงเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติให้กับเยาวชนไทย ซึ่งในช่วงตลอดการปิดภาคการศึกษานี้ จะเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาสายสามัญ และสายอาชีพ อายุระหว่าง 15-18 ปี ทั้งชาย – หญิงจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ

“ค่ายเยาวชนรักชาติ” ตั้งเป้าจะมีเยาวชนทั่วประเทศมาร่วมโครงการทั้งสิ้น 8,000 คน จากการจัดกิจกรรมระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน 2553 นี้ ทั้งสิ้น 80 ครั้ง ค่ายละ 100 คน ในพื้นที่ฝึกอบรมของกองทัพบกทั่วประเทศ ซึ่งเยาวชนจะมีโอกาสร่วมดำเนินการฝึกอบรมเป็นเวลา 5 วัน 4 คืน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับวิชาที่ดำเนินการฝึกอบรม ได้แก่ การเสริมสร้างวินัย  ประวัติศาสตร์ชาติไทยและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  วิชาหน้าที่และพลเมืองดี  เศรษฐกิจพอเพียง  วิชาหลักศาสนา และเสริมด้วยการรณรงค์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม  และการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด ในรูปแบบที่สนุกสนานและน่าสนใจ

นอกจากนี้ โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคจะร่วมจัดกิจกรรมเสริมระหว่างเข้าค่าย โดยให้เยาวชนร่วมประกวดคลิปวีดีโอสั้น 2 นาทีในหัวข้อ “การทำความดีครั้งที่ประทับใจที่สุด” เพื่อค้นหาทูตเยาวชนคนทำดี โดยคัดจากตัวแทนเยาวชนจากทั่วประเทศทั้ง 8,000 คนให้เหลือที่ดีที่สุด 12 คน ซึ่งจะมาเป็นทูตเยาวชนคนทำดี ของโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ในแต่ละภูมิภาค ซึ่งเยาวชนคนทำดีที่สร้างสรรค์คลิปวิดีโอได้โดนใจคณะกรรมการที่สุดจะได้รับทุนการศึกษา พร้อมโล่ห์รางวัลจากโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค

สำหรับเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรักชาติทุกคน ยังจะได้รับมอบหนังสือชุด “เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร?” สื่อการเรียนการสอนเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการนำหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมกับซีดี King of Kings นำเสนอพระราชปณิธาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวนทั้งหมด 8,000 ชุด มอบให้สำหรับเยาวชนทุกคนที่ร่วมโครงการ

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถาม ได้ ณ หน่วยทหารใกล้บ้านของท่านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข  0-2297-7595.

About Author

shyboy

shyboy

Partners