"ปั่นจักรยานเพื่อน้องปีที่2" ได้รับการต้อนรับจากประชาชนภาคเหนือต้อนรับเกิน มอบแล้วจักรยาน 100 คัน พร้อม คอมพิวเตอร์มือสอง 15 เครื่อง

โดย shyboy | 21 เมษายน 2553 เมื่อ 15:49 น. | อ่าน 37
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค เป็นตัวแทนมอบรถจักรยานให้แก่น้อง ๆ ภาคเหนือรวม 100 คันโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้รับมอบพร้อมนักเรียนจากโรงเรียน 5 แห่ง เมื่อวันที่ 31 มี.ค 53 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์ กศน.เชียงราย

21 เมษายน 2553 – โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคโดย นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด เป็นตัวแทนมอบรถจักรยานให้แก่น้อง ๆ ภาคเหนือรวม 100 คันโดย นายสุเมธ แสงนิ่มนวล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้รับมอบพร้อมนักเรียนจากโรงเรียน 5 แห่ง เมื่อวันที่ 31 มี.ค 53 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์ กศน.เชียงราย นำมาซึ่งความซาบซึ้งใจและความหวังจากการนำจักรยานไปเพื่อการศึกษาและดำรงชีวิตประจำวันของเยาวชน ซึ่งประกอบไปด้วย

1. โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
2. โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
3. โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
4. โรงเรียนตชด.รัปปาปอร์ต อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
5. โรงเรียนบ้านลาดเรือ จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อน้อง ปีที่ 2 สำหรับภาคเหนือ ประสบความสำเร็จอย่างน่าประทับใจ ภายใต้โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค โดยได้รับความร่วมจากนายกฤษณ์ พรหมเชื้อ ศิลปินนักถ่ายภาพอิสระเป็นผู้ปั่นหลักในทุกภาค และเพื่อนองค์กรทำดี ได้แก่ผลิตภัณฑ์รักษาสิว แพน แอคนิแคร์, ผลิตภัณฑ์กันแดด ไมนัส ซัน และ สถานีวิทยุ DFM ร่วมด้วยช่วยกัน ผนึกกำลังเชิญชวนนักศึกษาและประชาชนร่วมปั่นจักรยานเก็บระยะทางในภาคเหนือ เพื่อหาทุนในการจัดซื้อจักรยานให้กับน้องๆ ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมทำความดี ปันน้ำใจ ช่วยเหลือดูแลกัน สร้างสรรสังคม  โดยทุก ๆ 1 กิโลเมตรสำหรับนักปั่นจักรยานที่ร่วมโครงการ จะมีมูลค่า 20 บาท ซึ่งโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำไปซื้อจักรยาน โดยคำนวณมาจากจำนวนกิโลเมตรที่นักปั่นแต่ละคนปั่นได้ในแต่ละวันรวมกันตลอดโครงการ (จำนวนจักรยานจะได้จากจำนวนระยะทางคูณมูลค่า 20 บาทต่อกิโลเมตร แต่ไม่เกินจำนวนจักรยานที่จะได้รับ 50 คันต่อภาค)โดยมีกติกาในการคัดเลือกจากการเขียนบทความ “ทำไมหนูจึงสมควรได้รับจักรยาน” แล้วให้คุณครูรวบรวมส่งมายังสถานีวิทยุ DFM ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อทำการคัดเลือกให้เหลือภาคละ 5 โรงเรียน แต่เนื่องจากกิจกรรมของทางภาคเหนือนี้ได้รับการต้อนรับอย่างท่วมท้น จำนวนระยะทางมากกว่าสถิติที่ได้รวบรวมไว้ในครั้งแรก โดยครั้งนี้ทำระยะทางได้ถึง 24,946 กม. ทางบริษัทจึงได้เพิ่มจำนวนจักรยานจากเดิมสูงสุด 50 คัน เพิ่มเป็น 100 คัน ในภาคเหนือ

นอกจากนี้ ในจังหวัดที่ทำพิธีเปิดการปั่นจักรยานบริษัท แพน แอคนิแคร์ และ ไมนัส ซัน ผู้ร่วมจัดกิจกรรมยังเรียนเชิญผู้ร่วมงานรับฟังเรื่องราวดีดีและเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผิว จากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ เป็นการรักสุขภาพไปพร้อมกับการรู้จักวิธีป้องกันภัย เช่น มะเร็งผิวหนัง เป็นต้น

การปั่นจักรยานเพื่อน้อง ยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน ประหยัดพลังงาน สร้างความสามัคคี ควบคู่ไปกับสุขภาพแข็งแรงและส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นแบบอย่างของการขยัน ประหยัด ทำให้ประชาชนในทุกภูมิภาคได้เข้ามามีส่วนร่วมทำกิจกรรม เก็บระยะทาง สะสมน้ำใจไปมอบจักรยานให้น้อง ส่วนที่เพิ่มเติมในปีนี้คือจะมีการมอบคอมพิวเตอร์มือสอง รณรงค์ใช้อุปกรณ์สำนักงานอย่างถูกต้องคุ้มค่าและยังใช้ประโยชน์ได้ โดยมอบให้แก่โรงเรียนหรือหน่วยงานที่ขาดแคลน เพื่อสนับสนุนการศึกษาในเรื่องเทคโนโลยี มอบโอกาสทางการศึกษาและประกอบอาชีพให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ปั่นจักรยานเพื่อน้องปีที่ 2 ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากสระบุรี สู่นครราชสีมา อุบลราชานีและขอนแก่น.

About Author

shyboy

shyboy

Partners