ดีแทค รายงานยอด SMS วันหยุดสงกรานต์ 16.4 ล้านข้อความ

โดย shyboy | 16 เมษายน 2553 เมื่อ 16:42 น. | อ่าน 5
ดีแทครายงานยอดการส่ง SMS ระหว่างวันหยุดสงกรานต์ 13-15 เมษายนที่ผ่านมา รวม 16.4 ล้านข้อความ โดยปีนี้ลดลง 34% จาก 25 ล้านข้อความในปีที่แล้ว เฉลี่ยส่ง SMS วันละ 5.5 ล้านข้อความ เพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งเท่าตัว

16 เมษายน 2553 – ดีแทครายงานยอดการส่ง SMS ระหว่างวันหยุดสงกรานต์ 13-15 เมษายนที่ผ่านมา รวม 16.4 ล้านข้อความ โดยปีนี้ลดลง 34% จาก 25 ล้านข้อความในปีที่แล้ว เฉลี่ยส่ง SMS วันละ 5.5 ล้านข้อความ เพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งเท่าตัวจากการส่ง SMS ในวันปกติซึ่งอยู่ที่วันละ 3 ล้านข้อความ
 
สำหรับ MMS นั้น ปริมาณการส่งระหว่าง 3 วันดังกล่าวมีจำนวนประมาณ 4.1 แสนข้อความ เพิ่มขึ้นจาก 3.7 แสนข้อความของปีที่แล้วหรือเพิ่มขึ้นราว 9.4% เฉลี่ยวันละ 1.4 แสนข้อความ โดยการส่ง MMS ต่อวันเพิ่มขึ้น 49% จาก 9.4 หมื่นข้อความ MMS ในวันปกติ

นอกจากนี้ยังมีลูกค้าจำนวนไม่น้อยที่เลือกใช้ช่องทางสื่อสารและอวยพรปีใหม่ไทยผ่านบริการ BlackBerry Messenger (BBM) และ Social Network ต่าง ๆ โดยมีการใช้บริการ data บน BBM และอินเตอร์เน็ต เช่น Facebook และ Twitter เพิ่มขึ้นกว่าวันปกติราว 6% ช่วงเวลาที่มีการใช้งานหนาแน่นที่สุดระหว่างเวลา 21.00-22.00 น.

About Author

shyboy

shyboy

Partners