ซัมซุงชวนคนไทยส่งภาพถ่ายพระบรมฉายาลักษณ์ "พระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก"

โดย shyboy | 9 เมษายน 2553 เมื่อ 16:25 น. | อ่าน 5
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เชิญชวนประชาชน ชาวไทยร่วมโครงการ "รักพ่อ 365 วัน" เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองมหาสมัยครบรอบ 83 พระชนมพรรษา และ 63 ปี แห่งการครองราชย์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจร่วมส่งภาพถ่ายพระบรมฉายาลักษณ์ผ่านการ อัพโหลดทางเว็บไซต์ www.lovetheking365days.com

กรุงเทพฯ (9 เมษายน 2553) – บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมโครงการ “รักพ่อ 365 วัน” เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองมหาสมัยครบรอบ 83 พระชนมพรรษา และ 63 ปี แห่งการครองราชย์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจร่วมส่งภาพถ่ายพระบรมฉายาลักษณ์ผ่านการอัพโหลดทางเว็บไซต์ www.lovetheking365days.com ภายใต้หัวข้อ “พระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก” เพื่อสรรหาภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และรวบรวมเข้าน้อมถวายแก่สำนักพระราชวังเพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ต่อไป ทั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่เคยมีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่านหรือได้มีโอกาสเก็บภาพของพระองค์ในโอกาสต่างๆ เพื่อร่วมเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ในฐานะ “พระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก” นอกจากนี้ยังมีการโหวตหาผู้มีคะแนนสูงสุดผ่านทางเว็บไซต์ สำหรับผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับรางวัลประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งภาพถ่ายเข้าร่วมโครงการได้ผ่านการอัพโหลดทางเว็บไซต์ www.lovetheking365days.com และสามารถส่งมาได้ที่ตู้ ปณ.112  ไปรษณีย์ลาดพร้าว วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 5 พฤษภาคมศกนี้

About Author

shyboy

shyboy

Partners