ซัมซุงเชิญชวนคนไทยทำความดีถวายในหลวงผ่านโครงการ “รักพ่อ 365 วัน”

โดย shyboy | 21 มีนาคม 2553 เมื่อ 04:23 น. | อ่าน 8
เปิดตัวโครงการ "รักพ่อ 365 วัน" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 83 พระชนมพรรษา จัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด "พระมหากษัตริย์ ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก" ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม ณ แฟชัน ฮออล์ สยามพารากอน

  • เปิดตัวโครงการ “รักพ่อ 365 วัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 83 พระชนมพรรษา จัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด “พระมหากษัตริย์ ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก” ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม ณ แฟชัน ฮออล์ สยามพารากอน
  • เชิญชวนประชาชนไทยร่วมจุดเทียนและลงนามถวายพระพรออนไลน์และอัพโหลดภาพพระบรม-  ฉายาลักษณ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.lovetheking365days.com
  • จัดประมูลและจำหน่ายสายคล้องคอและพวงกุญแจ “รักพ่อ 365 วัน” เพื่อนำรายได้ทั้งหมดขึ้นทูลเกล้าฯถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อไป

    กรุงเทพฯ (17 มีนาคม 2553) – ซัมซุงเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 83 พระชนมพรรษา จัดโครงการ “รักพ่อ 365 วัน” รณรงค์ให้คนไทยร่วมสำนึกในพระกรุณาธิคุณจากพระราชกรณียกิจในฐานะ “พระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก” เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนตลอด 63 ปีแห่งการครองราชย์ ผ่านการร่วมถวายพระพรออนไลน์และอัพโหลดรูปพระราชกรณียกิจผ่านทางเว็บไซต์ www.lovetheking365days.com พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษจำหน่ายสายคล้องคอและ พวงกุญแจ “รักพ่อ 365 วัน” ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นพิเศษแบบ Limited Edition นำรายได้ทั้งหมดขึ้นทูลเกล้าฯถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อไป

นายมนาเทศ อันนวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารการตลาดและองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดเผยว่า “ซัมซุงในฐานะบริษัทเอกชนไทย เราตระหนักดีว่าตลอด 63 ปี แห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระองค์เจ้าอยู่หัวฯ พระองค์ท่านมิเคยที่จะหยุดทรงงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวไทยจนเป็นที่ประจักษ์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก และเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 83 พรรษาในปีนี้ซัมซุงจึงได้จัดโครงการ “รักพ่อ 365 วัน” เพื่อเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายใต้แนวคิด “พระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก”

โครงการ “รักพ่อ 365 วัน” เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมืออันยิ่งใหญ่ระหว่างมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสเฉลิมฉลองมหาสมัยครบรอบ 83 พระชนมพรรษา และ 63 ปี แห่งการครองราชย์ ผ่านการจัดนิทรรศการภาพและเผยแพร่ข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการฝนหลวง โครงการชั่งหัวมัน หรือโครงการหลวงอ่างขาง เป็นต้น โดยจะมีการจัดนิทรรศการ “พระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก” ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่หายากของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯขณะที่พระองค์ทรงงาน และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริต่างๆ เพื่อเป็นการร่วมรำลึกในพระราชกรณียกิจของพระองค์อันเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนชาวไทย โดยนิทรรศการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคมนี้ ณ บริเวณแฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

    โครงการฯ ยังได้เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการโดยการเปิดให้ผู้ที่สนใจร่วมส่งภาพถ่ายพระบรมฉายาลักษณ์ผ่านการอัพโหลดทางเว็บไซต์www.lovetheking365days.com เพื่อรับรางวัลประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรม-ราชูปถัมภ์ฯ ภายใต้หัวข้อ “พระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก” เพื่อสรรหาภาพพระบรมฉายา-ลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และรวบรวมเข้าน้อมถวายแก่สำนักพระราชวังเพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ต่อไป สำหรับภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ท่านหรือครอบครัวเป็นผู้ถ่ายเองหรือเป็นผู้ครอบครอง ทั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่เคยมีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่านหรือได้มีโอกาสเก็บภาพของพระองค์ในโอกาสต่างๆ เพื่อร่วมเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ในฐานะ “พระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก” โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งภาพถ่ายเข้าร่วมโครงการได้ผ่านการอัพโหลดทางเว็บไซต์ www.lovetheking365days.com ตั้งแต่วันนี้จนถึง 5 พฤษภาคมศกนี้

    นอกจากนี้ โครงการ “รักพ่อ 365 วัน” ยังได้จัดอีกกิจกรรมพิเศษเพื่อเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการเป็นเจ้าของสายคล้องคอและ พวงกุญแจ “รักพ่อ 365 วัน”  ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นพิเศษเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 83 พรรษา โดยสายคล้องคอและพวงกุญแจ”รักพ่อ 365 วัน” ได้จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ (Limited Edition) เพียง 83,000 เส้น มีทั้งหมด 3 สี คือ สีเหลือง สีชมพู และสีขาว จำหน่ายในราคาเส้นละ 99 บาท เพื่อนำรายได้ทั้งหมด ขึ้นทูลเกล้าฯถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ซึ่งจะวางจำหน่าย ณ ร้านซัมซุงแบรนด์ช้อปและโมบายล์ช้อป ทุกสาขา ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน และดิเอ็มโพเรียม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

    เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายใต้โครงการ “รักพ่อ 365 วัน” การเปิดตัวโครงการภายในงานยังมีกิจกรรมแฟชั่นโชว์ “สายคล้องคอและพวงกุญแจรักพ่อ 365 วัน” โดยเหล่าดารานักแสดงชื่อดังและซัมซุง แบรนด์แอมบาส-ซาเดอร์ อาทิ คริสติน่า อากิล่าร์, มาริโอ้ เมาเร่อ, เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารส, แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์, อุ๋ม อาภาศิริ นิติพล, แม็ค AF6, ม.ล. กัลยกร เกษมศรี, ณเดช ทาคุมิ, มินท์ เพชรา และเชน Nice To Meet You เป็นต้น พร้อมเปิดประมูล“สายคล้องคอและพวงกุญแจรักพ่อ 365 วัน” ที่ออกแบบพิเศษโดย อรวรรณ อิงคสิทธิ์ ดีไซเนอร์ชื่อดังเจ้าของแบรนด์ โอลิเวีย ไดมอนด์ ร่วมด้วย มาริโอ้ เมาเร่อ และแม็ค AF6 เพื่อนำรายได้ทั้งหมดขึ้นทูลเกล้าฯถวายโดยเสด็จพระราชกุศล

    “ซัมซุงได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตนในการเป็นองค์กรที่ดีและดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม การส่งเสริมความรักสามัคคีให้เกิดแก่คนในชาติ รวมถึงการส่งเสริมให้ชาวไทยร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล กับโครงการ”รักพ่อ 365 วัน” ทั้งนี้ในนามของผู้จัดโครงการฯ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการลงนามถวายพระพรและจุดเทียนออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.lovetheking365days.com เพื่อร่วมรำลึกในพระราชกรณียกิจของพระองค์” นายมนาเทศกล่าวสรุป

About Author

shyboy

shyboy

Partners