ขอเชิญเข้าร่วมงาน "รวมพลคนโทร.ติดยาก"

โดย shyboy | 16 มีนาคม 2553 เมื่อ 04:03 น. | อ่าน 25
สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) และเว็บไวต์พันทิปดอทคอม (Pantip.com) ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วม "งานรวมพลคนโทร.ติดยาก" เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.)  ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สกทช.) และเว็บไซต์พันทิปดอทคอม (Pantip.com) ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วม “งานรวมพลคนโทร.ติดยาก …กรณีผู้ใช้มือถือระบบ CDMA (HUTCH, CAT)” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA และร่วมกันเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการโทรข้ามเครือข่ายติดยาก ซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้บริโภคมาเป็นเวลานาน

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมงานทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๘๒๗๙๑-๑๕๙๒, ๐-๒๖๓๔-๖๑๒๒ หรือทางอีเมล media@tci.or.th  ภายในวันที่ ๒๕มีนาคม ๒๕๕๓ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pantip.com หรือ www.tci.or.th

(ร่าง) กำหนดการ
 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.      ลงทะเบียน
๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๐ น.      ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
                                 โดย  หัวหน้าหน่วยบริการประชาชน
                                         สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.)
๑๓.๔๐ – ๑๕.๑๕ น.     เสวนาโต๊ะกลม
                                 ช่วงที่ ๑     บอกเล่าประสบการณ์โทร.ติดยาก
๑๕.๑๕ – ๑๕.๓๐ น.     พักรับประทานอาหารว่าง
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.      ช่วงที่ ๒     เบื้องหลังการโทร.ติดยาก
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.       ช่วงที่ ๓    ทางออกของปัญหาโทร.ติดยาก
 
    ดำเนินการเสวนา โดย
    วีระพงษ์  เกรียงสินยศ    กรรมการสรรหากรรมการ สบท.
    ผู้ร่วมเสวนาหลัก
    รสนา  โตสิตระกูล    วุฒิสมาชิกกรุงเทพมหานคร
    โอม  อุดมวนิช    ผู้ร้องเรียนกรณีโทรข้ามเครือข่ายติดยาก
    ประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา     ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.)
    ผู้เข้าร่วมเสวนา
    ผู้ใช้บริการระบบ CDMA (HUTCH, CAT)*
    ชาว Pantip.com*
    ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สกทช.)*
    ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)*
    ผู้ให้บริการโทรคมนาคม*
    สื่อมวลชนทุกแขนง*
    ประชาชนทั่วไป*

*หมายเหตุ  อยู่ในระหว่างการติดต่อประสานงาน

About Author

shyboy

shyboy