เผยผลสำรวจโนเกียเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและเป็นที่แนะนำอันดับหนี่งในไทย

โดย shyboy | 4 มีนาคม 2553 เมื่อ 13:43 น. | อ่าน 4
ผลงานวิจัยผู้บริโภคล่าสุดจากมิลวาร์ด บราวน์ เผยผลสำรวจว่าโนเกียเป็นแบรนด์ชั้นนำที่น่าเชื่อถือและเป็นที่แนะนำที่สุดอันดับหนึ่งในเมืองไทย


กรุงเทพฯ – 4 มีนาคม 2553:
ผลงานวิจัยผู้บริโภคล่าสุดจากมิลวาร์ด บราวน์ เผยผลสำรวจว่าโนเกียเป็นแบรนด์ชั้นนำที่น่าเชื่อถือและเป็นที่แนะนำที่สุดอันดับหนึ่งในเมืองไทย

งานวิจัยดังกล่าวจัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือกับ The Futures Company โดยแนะนำ “TrustR" (Trust and Recommendation) ซึ่งเป็นมาตรวัดแบบใหม่เพื่อทำความเข้าใจและเสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์

“TrustR” คำนวณการให้คะแนนจากคำตอบของผู้บริโภคในคำถามสองข้อได้แก่ “แบรนด์มีความน่าเชื่อถือแค่ไหน?” และ “คุณจะแนะนำแบรนด์นี้หรือไม่?” โดยคะแนนที่รวบรวมได้จะนำไปสู่คะแนนของ “TrustR” โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 100 คะแนน และคะแนนที่เกิน 105 คะแนน จัดอยู่ในเกณฑ์ดี

โนเกีย เป็นแบรนด์ชั้นนำที่น่าเชื่อถือและเป็นที่แนะนำที่สุดอันดับหนึ่งในเมืองไทยโดยได้รับคะแนนสูงสุด 124 คะแนน

การสำรวจดังกล่าวศึกษาแบรนด์ต่างๆ ใน 22 ประเทศ โดยแบรนด์ TrustR อันดับหนึ่งของแต่ละประเทศมีแนวโน้มที่ผู้บริโภคจะซื้อมากกว่าแบรนด์อื่นๆ ถึง 7 เท่า และผู้บริโภคมีความผูกพันกับแบรนด์ TrustR อันดับหนึ่งมากกว่าแบรนด์อื่นๆ ถึง 10 เท่าโดยเฉลี่ย

ที่มาข้อมูลจาก www.millwardbrown.com

About Author

shyboy

shyboy

Partners