เปิดตัว “ทูตโนเกีย” นำรณรงค์รีไซเคิลโทรศัพท์มือถือ พร้อมเผยผลสำรวจมือถือเก่า 44% ไม่ได้รีไซเคิล

โดย shyboy | 4 มีนาคม 2553 เมื่อ 02:11 น. | อ่าน 44
นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ได้รับเลือกเป็นทูตโนเกียส่วนหนึ่ง ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจุฬารักษ์โลก ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์การรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือในหมู่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
จากความร่วมมือของโนเกีย, บริษัทรีไซเคิล เทส-แอม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ – 3 มีนาคม 2553: นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ได้รับเลือกเป็นทูตโนเกียส่วนหนึ่ง ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจุฬารักษ์โลก ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์การรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือในหมู่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป จากความร่วมมือของโนเกีย, บริษัทรีไซเคิล เทส-แอม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทูตโนเกียจะทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้มีการนำโทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช้แล้ว มาหย่อนใส่กล่องรีไซเคิลของโครงการที่จุดรับทั่วจุฬาฯ พร้อมรับสิทธิ์ลุ้นโทรศัพท์มือถือโนเกียใหม่ฟรีทันทีตั้งแต่วันนี้ถึง 2 มีนาคม 2554 โดยนิสิตจุฬาฯทุกท่านสามารถสมัครเป็นทูต โนเกีย เพื่อร่วมกิจกรรมและลุ้นรับรางวัลใหญ่แพคเกจทัวร์เพื่อชมเทคโนโลยีรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือที่สิงคโปร์

โนเกียมีโครงการรีไซเคิลโทรศัพทมือถือและอุปกรณเสริมที่ใหญที่สุดในโลก และจากการสำรวจล่าสุดของโนเกียพบว่าทั่วโลกมีโทรศัพท์มือถือเก่ามากถึง 44% ถูกลืมไว้ในลิ้นชักที่บ้านโดยไม่ได้นำไปรีไซเคิลและโดยเฉลี่ยคนหนึ่งคนจะเป็นเจ้าของโทรศัพท์ 5 เครื่อง แต่มีเพียง 3% เท่านั้นที่นำโทรศัพท์มือถือไปรีไซเคิล ซึ่งหากผูใชโทรศัพทมือถือ 3 พันลานคนทั่วโลกนําโทรศัพทที่ใชแลวมารีไซเคิลคนละ 1 เครื่อง จะทําใหลดการใชวัตถุดิบไปไดถึง240,000 ตัน ลดภาวะแกสเรือนกระจกไดมากเทากับลดปริมาณรถ 4 ลานคันบนถนน

About Author

shyboy

shyboy