โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ร่วมฉลองครบรอบ 60 ปีบรมราชาภิเษก ผลิตบัตรเติมเงิน "๙ ล้นเกล้า ฯ"

โดย shyboy | 25 กุมภาพันธ์ 2553 เมื่อ 23:16 น. | อ่าน 8
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ร่วมฉลองครบรอบ 60 ปีบรมราชาภิเษก ผลิตบัตรเติมเงิน "๙ ล้นเกล้า ฯ" เพื่อเก็บเป็นที่ระลึกในวโรกาสมหามงคลนี้ พร้อมร่วมกิจกรรม 18 – 28 กุมภาพันธ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

25 กุมภาพันธ์ 2553 – เนื่องในวโรกาสครบรอบ 60 ปีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่จะเวียนมาบรรจบในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2553 โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ได้ร่วมงานกับสยามพารากอน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอีกหลายหน่วยงานจัดงาน ๙ ล้นเกล้า ฯ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “อยู่ดี มีสุข เย็นศิระเพราะพระบริบาล” โดยร่วมประชาสัมพันธ์การจัดงาน ด้วยการออกบัตรเติมเงินแฮปปี้ ลาย “๙ ล้นเกล้าฯ” เพื่อเก็บเป็นที่ระลึกในวโรกาสมหามงคลนี้  ออกแบบเป็นพิเศษสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย จำหน่ายในราคาใบละ 100 บาท จำนวนเพียง 2 ล้านใบ เริ่มวางจำหน่ายตามร้านค้าบัตรเติมเงินทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป

งาน ๙ ล้นเกล้าฯ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 28 กุมภาพันธ์ 2553 นี้ ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้ทรงช่วยเหลือราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริแก่ประชาชนในการนำไปปรับใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ภายในงานจะมีนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ การจำหน่ายสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป กิจกรรมสาธิตจากโครงการส่วนพระองค์และโครงการหลวง  อาทิ การจำลองศูนย์การศึกษาการพัฒนา 4 ภาค ลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ และการจัด Mini Theater เพื่อฉายภาพยนต์สารคดีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานให้รับทราบอย่างกว้างขวาง โครงการทำดีทุกวันยังจะได้ส่งข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านทาง SMS ไปยังลูกค้าในระบบดีแทค และจัดบู้ธกิจกรรมพร้อมของที่ระลึกสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานอีกด้วย”

About Author

shyboy

shyboy

Partners