น้ำใจที่ยิ่งใหญ่จากลูกค้าและดีแทค 6,543,156.70 บาท ส่งมอบเงินบริจาคช่วยผู้ประสบภัยเฮติผ่านสภากาชาดไทย

โดย shyboy | 17 กุมภาพันธ์ 2553 เมื่อ 19:40 น. | อ่าน 17
ดีแทค สรุปยอด SMS รวมทั้งสิ้น 564,781 ข้อความ คิดเป็นมูลค่าเงินทั้งสิ้น 6,043,156.70 บาท และดีแทคได้สมทบเงินบริจาคเพิ่มเติมอีก 500,000 บาท รวมเป็นยอดเงินทั้งสิ้น 6,543,156.70 บาท


17 กุมภาพันธ์ 2553 – จาก การที่ดีแทคได้ร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รณรงค์เชิญชวนให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือดีแทคและแฮปปี้ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเฮติ ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ปรากฏว่าลูกค้าดีแทคมีใจกุศลจากทั่วประเทศได้ร่วมกันส่งข้อความมารวมทั้ง สิ้น 564,781 ข้อความ คิดเป็นมูลค่าเงินทั้งสิ้น 6,043,156.70 บาท และดีแทคได้สมทบเงินบริจาคเพิ่มเติมอีก 500,000 บาท รวม เป็นยอดเงินทั้งสิ้น 6,543,156.70 บาท

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค (ที่ 2 จากขวา) และนางศิริ นธร จงเจริญ ผู้อำนวยการฝ่าย Regional & Marketing Event (ที่ 1 จากขวา) เป็นตัวแทนดีแทคและลูกค้าส่งมอบเงินบริจาคทั้งหมดผ่านทางสภากาชาดไทย โดยมีนาย สวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (กลาง) สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบ โดยสภากาชาดไทยจะนำเงินบริจาคดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศเฮติ ต่อไป.

About Author

shyboy

shyboy