ร่วมแสดงความรักถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโครงการ รักพ่อ 365 วัน ผ่านเว็บไซต์ www.lovetheking365days.com

โดย shyboy | 16 กุมภาพันธ์ 2553 เมื่อ 12:27 น. | อ่าน 27
เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 83 พรรษาในปีนี้ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการ "รักพ่อ 365 วัน"

กรุงเทพฯ (12 กุมภาพันธ์ 2553) เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 83 พรรษาในปีนี้ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการ รักพ่อ 365 วันภายใต้แนวคิด “พระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก” โดยบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติ www.lovetheking365days.com ให้ประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการเขียน คำถวายพระพร และจุดเทียนถวายพระพรออนไลน์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

            ภายในเว็บไซต์ www.lovetheking365days.com มีกิจกรรมมากมายจากโครงการ รักพ่อ 365 วัน ที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดปี ให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อาทิ รับชมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่หายากขณะที่พระองค์ทรงงงาน   อันถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชาวไทย กิจกรรมเชิญชวนให้ประชาชนอัพโหลดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ภายใต้หัวข้อ พระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก เข้าร่วมประกวดชิงถ้วยพระราชทานเพื่อรวบรวมนำภาพที่ได้ทั้งหมดมอบให้แก่สำนักพระราชวังและจัดเก็บสำหรับเผยแพร่ต่อไป รวมทั้งกิจกรรมการเขียนคำถวายพระพรและจุดเทียนชัยถวายพระพรออนไลน์อีกด้วย

 

            สำหรับประชาชนชาวไทยที่ต้องการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขอเชิญร่วมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้ ผ่านทางเว็บไซต์ www.lovetheking365days.com ได้ นับตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป     

About Author

shyboy

shyboy

Partners