"ตามรอยพระราชา"

โดย shyboy | 1 กุมภาพันธ์ 2553 เมื่อ 03:26 น. | อ่าน 77
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ร่วมกับกองทัพบก โดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก ความจงรักภักดี ผลิตสารคดีเพื่อคนไทยเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยเข้าสู่ปีที่ 60 ของวันบรมราชาภิเษก "ตามรอยพระราชา"


29 มกราคม 2553 – โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ร่วมกับกองทัพบก โดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก  สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ปตท.และ ธนาคารธนชาต ความ จงรักภักดี ผลิตสารคดีเพื่อคนไทยเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยเข้าสู่ปีที่ 60  ของวันบรมราชาภิเษก  ตามรอยพระราชาพร้อมร่วมสานต่อพระราชปณิธานแห่งความสุขและความพอเพียงที่ยั่งยืนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เริ่มออกอากาศทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน ตลอดปี 2553 เวลา 23.15 – 24.10 น. ทาง ททบ.5เนื้อหารายการจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของการดำเนินการตามรอยพระราชดำริโดยการนำหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน สะท้อนถึงพระราชวิริยะอุตสาหะของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มิทรงย่อท้อทรงบุกบั่นเข้าไปในทุกพื้นที่เพื่อพสกนิกรชาวไทย

 

พลตรีกฤษฎา อารีรัชชกุล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกกล่าวว่า ด้วยตระหนักถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กองทัพบกจึงร่วมกับทุกฝ่ายในการสร้าง สรรค์กิจกรรมโครงการต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมและเพิ่มการรับรู้ของปวง ชนชาวไทยต่อ พระมหากรุณาธิคุณ อาทิการจัดนิทรรศการความภูมิใจในพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยและล่าสุดได้ร่วมกับผู้แทนองค์กรเอกชน ได้แก่ ทีวีบูรพา ปตท. ธนาคารธนชาต และ โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ผลิต รายการสารคดี ตามรอยพระราชาเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส มหามงคลสมัยเข้าสู่ปีที่ 60  ของวันบรมราชาภิเษก  5 พฤษภาคม 2553 

 

รายการมีทั้งหมด 12  ตอน ได้แก่ เย็นศิระ ณ ดอยสูง  ตอน 1 และตอนที่2 , เปลี่ยนฟ้าสีหม่นบนดอย , น้ำพระทัยชุ่มดินถิ่นอีสาน , ห้วยทรายไม่ต้องกลายเป็นทะเล ทราย , แหลมผักเบี้ย ต้นแบบการเยียวยา ป่า น้ำ ดิน , แก้มลิง , ปฐมโครงการพระราชทาน , จากฝาย แม้ว…สู่ขุนเขื่อน , ฝนหลวง :  น้ำพระทัยจากฟากฟ้า , พลิกฟื้นฝืนดิน…เกษตรทฤษฎีใหม่ , ราญอ…กีตอ พระราชาแห่งข้าบาท  ทั้งหมดนี้ จะเป็นการเล่าเรื่องราวผ่านตัวบุคคลที่เคยร่วมเหตุการณ์ในครั้งที่ พระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำนินตามหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อบรรเทาปัญหาให้กับเหล่าพสกนิกรโดยนำเสนอย้อนจากอดีตจวบจนปัจจุบันที่นำพาความเจริญรุ่งเรืองสู่ปวงชนชาวไทยในทุกพื้นที่

 

ติดตามรับชมรายการได้ทาง ททบ. 5 ทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนตลอดปี 2553 เวลา 23.15 – 24.10 น. โดยจะเริ่มครั้งแรกวันเสาร์ที่ 30  มกราคม  2553 นี้เป็นต้นไป

About Author

shyboy

shyboy

Partners