HP เดินหน้าสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ส่ง 3 โซลูชั่นใหม่ เจาะลูกค้าภาคธุรกิจและผู้ให้บริการโทรคมนาคม

โดย shyboy | 27 มกราคม 2553 เมื่อ 20:07 น. | อ่าน 25
เอชพีเผยโฉม 3 โซลูชั่นใหม่ส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ตอบสนองการดำเนินงานของภาคธุรกิจและผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม

กรุงเทพฯ 18 มกราคม 2553 – เอชพีเผยโฉม 3 โซลูชั่นใหม่ส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ตอบสนองการดำเนินงานของภาคธุรกิจและผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม สร้างความคุ้มค่าสูงสุดให้กับการลงทุนด้านไอทีและลดความเสี่ยงในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ทั้งนี้ ผลการวิจัยที่ผ่านมาของเอชพีระบุว่า ผู้บริหารระดับอาวุโสของภาคธุรกิจมากกว่าร้อยละ 90 มีความเห็นว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ ทิศทางของธุรกิจเป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์ นอกจากนี้ประธานฝ่ายไอทีร้อยละ 75 ยอมรับว่า สิ่งจำเป็นและเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งของภาคธุรกิจในปัจจุบันคือ การลงทุนนเทคโนโลยีที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับการปรับเพิ่มหรือลดขนาดของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนติดต่อสื่อสารกับพันธมิตรทางเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น1

 

เอชพีจึงได้ออกแบบและพัฒนา 3 โซลูชั่นใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว ช่วยลดอุปสรรคในการดำเนินงานของภาคธุรกิจและผู้ให้บริการ รวมทั้งเร่งระยะเวลาการนำเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์คอมพิวติ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจต่างๆ ให้เร็วยิ่งขึ้น โดยมีคุณสมบัติด่นดังนี้

·       ยืดหยุ่นสูง – ตอบสนองความต้องการของธุรกิจต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว สามารถทำงานร่วมกันระหว่างบริการคลาวด์ คอมพิวติ้งและบริการรูปแบบอื่นๆ ได้อย่างราบรื่นและอัตโนมัติ  

·       ควบคุมต้นทุนได้  สามารถคาดการณ์และประเมินต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้ทรัพยากรการประมวลผลแบบคลาวด์ คอมพิวติ้งอย่างเหมาะสมและรองรับ
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของภาคธุรกิจได้อย่างตรงจุด

·       ขจัดความเสี่ยง – ลดข้อผิดพลาดด้านการปฏิบัติงานของพนักงาน อาทิ การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ และการหยุดทำงาน เนื่องจากโซลูชั่นใหม่ดังกล่าวมีการทำงานแบบอัตโนมัติ


มร. แฟรงค์ เจนส์ รองประธานระดับอาวุโสและประธานนักวิเคราะห์ ไอดีซี กล่าวถึงเทคโนโลยีคลาวด์ว่า “เป็นเทคโนโลยีใหม่ล้ำยุคที่จะสร้างลู่ทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถเริ่มต้นดำเนินงานตามทรัพยากรและขนาดของธุรกิจที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็วและฉับไว ทั้งนี้ การยอมรับและนำเทคโนโลยีคลาวด์ไปใช้งานมีข้อจำกัดจากความไม่แน่นอนทางด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน สิ่งที่ลูกค้าต้องการคือ ความมั่นใจและความปลอดภัยในการนำคลาวด์ ตอมพิวติ้งมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และความพร้อมในการใช้งาน รวมถึงการมีผลตอบแทนในการลงทุนที่ชัดเจน”

 

โซลูชั่นใหม่ดังกล่าว ส่งผลให้เอชพี

ช่วยให้องค์กรธุรกิจต่างๆ สามารถดูแลและบริหารจัดการบริการแบบคลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ซอฟต์แวร์ HP Operations Orchestration และ HP Cloud Assure เพื่อควบคุมต้นทุนในการดำเนินงาน

สนับสนุนผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมสามารถให้บริการประมวลผลแบบคลาวด์โดยใช้แอพพลิเคชั่น HP Communications as a Service

 

เอชพีโซลูชั่นสำหรับองค์กรธุรกิจ

ซอฟต์แวร์ HP Operations Orchestration สนับสนุนบริการต่างๆ ให้สามารถดำเนินงานแบบอัตโนมัติภายในระบบโครงสร้างพื้นฐานทุกประเภทที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งแบบปกติ เสมือนจริง รวมทั้งคลาวด์ คอมพิวติ้ง ทั้งนี้ องค์กรธุรกิจต่างๆ สามารถเพิ่มสมรรถนะ การทำงานได้อย่างราบรื่น โดยผนวกกับระบบ Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ซึ่งเป็นระบบ “การชำระเงินได้ทุกที่” (pay as you go) รองรับทุกสภาธุรกิจที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อย่างรวดเร็ว

 

ซอฟต์แวร์ HP Cloud Assure เป็นอีกหนึ่งโซลูชั่นของเอชพีที่ใช้สำหรับควบคุมต้นทุนในการดำเนินงาน ช่วยให้ผู้ใช้เทคโนโลยีคลาวด์มีความมั่นใจว่ามีการบริหารต้นทุนการใช้ระบบประมวลผลแบบคลาวด์อย่างคุ้มค่าสูงสุด และบรรลุความต้องการในการใช้งานภายในงบประมาณที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดขนาดการประมวลผลได้อย่างเหมาะสม ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถให้บริการได้อย่างครบถ้วนตามต้นทุนที่คาดการณ์ไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

เอชพีโซลูชั่นสำหรับผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม

แอพพลิเคชั่น HP Communications as a Service (CaaS) คือ ระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ที่สนับสนุนผู้ให้บริการสื่อสารสามารถให้บริการแบบเอ้าท์ซอร์สในราคาที่เหมาะสมแก่ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก  ทั้งยังช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการให้บริการลูกค้าที่ต้องการใช้งานระบบคลาวด์ คอมพิวติ้งอย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนและความเสี่ยงที่ต่ำ 

 

แอพพลิเคชั่น CaaS ของเอชพีประกอบด้วยแพลทฟอร์มแบบผนวก บริการสื่อสารแบบครบวงจรจากเอชพีและผู้ให้บริการรายอื่นรวม  4 ประเภท นอกจากนี้ยังมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวรองรับการเพิ่มบริการออนดีมานด์ประเภทอื่นๆ ได้อีก

 

“ประธานฝ่ายไอทีตระหนักดีถึงคุณประโยชน์ของระบบประมวลผลแบบคลาวด์ที่มีต่อภาคธุรกิจ แต่ยังต้องเผชิญกับความท้าทายว่าจะทำอย่างไรให้สามารถบริหารความเสี่ยงในการนำเทคโลยีดังกล่าวมาใช้งานให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด สำหรับโซลูชั่นใหม่ของเอชพีออกแบบขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะ ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถประเมินและกำจัดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น รวมถึงแก้ไขอุปสรรคทางด้านต้นทุนและประสิทธิภาพในการนำเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้งาน ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ มมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง” มร. แอนโทนี แมคมาฮอน รองประธาน กลุ่มธุรกิจซอฟท์แวร์และโซลูชั่นเอชพีประจำภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิกและญี่ปุ่น กล่าวทิ้งท้าย

 

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hp.com/hpinfo/newsroom

About Author

shyboy

shyboy