เอไอเอส ร่วมกับสภากาชาดไทย เชิญชวนลูกค้า AIS ร่วมบริจาคเงินผ่านเครือข่าย เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย แผ่นดินในประเทศเฮติ

โดย admin | 21 มกราคม 2553 เมื่อ 15:07 น. | อ่าน 9
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดโครงการ “น้ำใจไทย ช่วยเฮติ” ชวนผู้ใช้บริการในระบบเครือข่าย AIS ทุกระบบ ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเฮติ

            บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  หรือ เอไอเอส ร่วมกับสภากาชาดไทย  จัดโครงการ "น้ำใจไทย ช่วยเฮติ" ชวนผู้ใช้บริการในระบบเครือข่าย AIS  ทุกระบบ  ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเฮติ  ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากเหตุการณ์ดังกล่าว  โดยผ่านระบบ USSD กด *650 #  โทรออก ครั้งละ 50 บาท (ไม่รวม Vat )  เพื่อนำรายได้ทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทูลเกล้าถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศเฮติ    

             นอกจากนี้เอไอเอสได้ร่วมกับ  ครอบครัวข่าว 3 มอบเงินบริจาคผ่านสภากาชาดไทย เช่นกัน โดยผ่านระบบ SMS หมายเลข 4567890 ครั้งละ 10 บาท (ไม่รวม Vat ) โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ เช่นเดียวกัน พร้อมกันนี้เอไอเอสได้สมทบทุนเพิ่มอีกเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท โดยการบริจาคทั้ง 2 วิธี เมื่อทำรายการสำเร็จแล้ว  ลูกค้าจะได้รับข้อความยืนยันทุกครั้ง ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 19 มีนาคม 2553 หากผู้มีจิตศรัทธราต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ AIS CALL CENTER 1175

About Author

admin

admin

Partners