เอไอเอสมอบโทรศัพท์มือถือแก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โดย shyboy | 18 มกราคม 2553 เมื่อ 15:30 น. | อ่าน 8
นายวิเชียร เมฆตระการ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส มอบโทรศัพท์มือถือ phone One จำนวน 1,200 เครื่อง ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวิเชียร เมฆตระการ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์   อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส (ที่สามจากขวา) มอบโทรศัพท์มือถือ phone One จำนวน 1,200  เครื่อง ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษาในสายอาชีพ ได้มีโอกาสศึกษาทดลองจากอุปกรณ์จริง โดยมีว่าที่ร้อยตรีพงษ์เพ็ชร์ พิทยาพละ ที่ปรึกษาด้านมาตราฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ที่สามจากซ้าย)  เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารชินวัตร 1

About Author

shyboy

shyboy

Partners