สนง.ทรัพย์สินฯ ร่วมกับโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค และเพื่อนองค์กรทำดี ร่วมจัดงานรำลึก 5 ปีธรณีพิบัติสึนามิ

โดย shyboy | 11 มกราคม 2553 เมื่อ 14:11 น. | อ่าน 7
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค DFM 99.5 ร่วมด้วยช่วยกัน และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดงานครบรอบ 5 ปีสึนามิ … บ้านที่พ่อสร้าง บนเส้นทางที่ยั่งยืน

11 มกราคม 2553 –  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค DFM 99.5 ร่วมด้วยช่วยกัน และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดงานครบรอบ 5 ปีสึนามิ …บ้านที่พ่อสร้าง บนเส้นทางที่ยั่งยืน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิ พร้อมร่วมกันมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านถาวรบ้านบางขยะ สานต่อความเอื้ออาทรแก่ผู้ประสบภัยให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในระยะยาว

 

งานจัดขึ้นที่ศาลาประชาคมบ้านบางขยะ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านถาวรบ้านบางขยะมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งนอกจากจะมีพิธีสงฆ์แล้ว ยังมีการมอบทุนการศึกษาทั้งสิ้น 92 ทุนสำหรับนักเรียนระดับต่างๆ  โดยแบ่งทุนการศึกษาเป็นประเภทอนุบาล 1-3 จำนวน 27 ทุนประเภทประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 34 ทุนประเภทมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 11 ทุน และ ทุนอาหารกลางวันแก่เด็กก่อนวัยเรียนอีก 20 ทุน

 

จากเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ร่วมกับ โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคDFM 99.5 ร่วมด้วยช่วยกันธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด ปฏิบัติงานพัฒนาสังคมในพื้นที่บ้านพักถาวรบ้านบางขยะ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยให้ความช่วยเหลือในการสร้างบ้านพักถาวรให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย จำนวน 80 หลังคาเรือน พร้อมทั้งจัดสร้างและพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคระบบน้ำประปาระบบไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสีย จัดสร้างศาลาประชาคม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้งดำเนินการฟื้นฟูสภาพจิตใจและคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน ด้วยการจัดตั้งกรรมการบริหารชุมชนจัดตั้งสหกรณ์/ร้านค้าชุมชน, จัดตั้งธนาคารขยะและวัสดุหมุนเวียน และจัดสร้างห้องสมุดบ้านบางขยะ นอกจากนั้นยังให้การอบรมวิชาชีพแก่ชาวบ้าน อาทิ วิชาการโรงแรมการนำเที่ยวและมัคคุเทศน์การจัดการบ้านพักแบบโฮมสเตย์ความรู้ด้านไบโอดีเซลอบรมเจ้าหน้าที่และกิจกรรมเด็ก ตลอดจนสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ พร้อมส่งเสริมอาชีพการประมงและการเกษตร

 

จาก ความช่วยเหลือในครั้งนั้น ทำให้ชาวบ้านสามารถรวมตัวกันพัฒนาดูแลชุมชนและช่วยเหลือตนเองได้อย่างแข็ง แรงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับว่าความช่วยเหลือฟื้นฟูดังกล่าวทำให้ชาวบ้านบ้านบางขยะกลับมามีชีวิตที่ เป็นปกติสุขได้อีกครั้ง จนถึงทุกวันนี้

 

ในส่วนของโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค เหตุการณ์ครั้งนั้นยังจุดประกายให้ดีแทคได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการป้องกันภัยพิบัติและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการที่สำคัญๆ ได้แก่โครงการจัดสร้างเรือกู้ภัยตามหลักมาตรฐานสากล ซึ่งได้ส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และได้ปฏิบัติภารกิจในการป้องกันและกู้ภัยตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันมาตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา พร้อมสนับสนุนเสื้อแจ็คเก็ต สำหรับทีมเฉพาะกิจที่ปฏิบัติภารกิจในการกู้ภัย ห่วงชูชีพ และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพให้ทีมเจ้าหน้ากู้ภัยเพิ่มเติม นอกจากนั้นยังมีโครงการความร่วมมือกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ในการจัดทำศูนย์การเรียนฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ต้นแบบเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ที่ตำบลบ้านแห อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทองที่ได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบที่ผู้ประสบอุทกภัยจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศได้เข้าไปฝึกอบรมแล้วกว่า 8,000 คน และยังคงดำเนินความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน.

About Author

shyboy

shyboy

Partners