สัมมนา IEC 3G

โดย shyboy | 8 มกราคม 2553 เมื่อ 04:57 น. | อ่าน 72
สัณห์จุฑา วิชชาวุธ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ไออีซี เป็นประธานเปิดการสัมมนา IEC 3G… New Horizon 2010 เพื่อเสริมความรู้ให้แก่พนักงานไออีซี, บริสเทล


สัณห์จุฑา วิชชาวุธ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ไออีซี เป็นประธานเปิดการสัมมนา
IEC 3G…New Horizon 2010 เพื่อเสริมความรู้ให้แก่พนักงานไออีซี, บริสเทล โดยมี ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพลูสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา, ดร.สุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล, ไพโรจน์ ไววานิชกิจ และดร.ชนะกัญจน์  ศรีรัตนบัลล์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม อาคารไออีซี

About Author

shyboy

shyboy

Partners