โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ร่วมมือ 3 องค์กรนานาชาติ รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

โดย shyboy | 25 ธันวาคม 2552 เมื่อ 13:42 น. | อ่าน 7
ทำดีทุกวันจากดีแทคร่วมกับ Unaids , World Bank และชมรมเยาวชนธนาคารโลก (World Bank Youth Club: WbYC) ร่วมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อการป้องกันโรคเอดส์ เนื่องใน "วันเอดส์โลก" 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยได้ออกบัตรเติมเงินแฮปปี้พร้อมข้อความรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้รู้จักป้องกันตนเองให้ห่างไกลโรคร้าย


25 ธันวาคม 2552 – โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคร่วมกับ Unaids , World Bank  และชมรมเยาวชนธนาคารโลก (World Bank Youth Club: WbYC) ร่วมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อการป้องกันโรคเอดส์ เนื่องใน “วันเอดส์โลก” 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยได้ออกบัตรเติมเงินแฮปปี้พร้อมข้อความรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้รู้จักป้องกันตนเองให้ห่างไกลโรคร้าย และรู้จักเคารพสิทธิของผู้ติดเชื้อ HIV เป็นการใช้บัตรเติมเงินแฮปปี้จากดีแทคเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ช่วยเสริมสร้างความสุขและความดีงามในสังคม โดยบัตรเติมเงินดังกล่าว มี 2 ลวดลาย ผลิตออกจำหน่ายในราคาใบละ 60 บาท จำนวน 3 ล้านใบ วางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ที่ร้านจำหน่ายบัตรเติมเงินทั่วประเทศ.

About Author

shyboy

shyboy

Partners