คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม รับพิจารณากรณีลูกค้าฮัทช์โทรเข้าทรูมูฟไม่ติด

โดย shyboy | 23 ธันวาคม 2552 เมื่อ 00:18 น. | อ่าน 18
จากกรณีที่ลูกค้าฮัทช์หลายหมื่นรายไม่สามารถโทรเข้าเครือข่ายของทรูมูฟได้มาเป็นเวลากว่า 2 เดือนแล้ว เนื่องจากข้อตกลงเรื่องอัตราค่าเชื่อมโยงเครือข่าย (Interconnection charge หรือ ไอซี) ยังไม่มีข้อสรุป สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้บริโภคเป็นอย่างมากทั้งลูกค้าของฮัทช์และลูกค้าทรูมูฟเองไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้

กรุงเทพฯ ; 22 ธันวาคม 2552: จากกรณีที่ลูกค้าฮัทช์หลายหมื่นรายไม่สามารถโทรเข้าเครือข่ายของทรูมูฟได้มาเป็นเวลากว่า 2 เดือนแล้ว เนื่องจากข้อตกลงเรื่องอัตราค่าเชื่อมโยงเครือข่าย (Interconnection charge หรือ ไอซี) ยังไม่มีข้อสรุป สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้บริโภคเป็นอย่างมากทั้งลูกค้าของฮัทช์และลูกค้าทรูมูฟเองไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้

 

จากกรณีดังกล่าวทำให้กลุ่มลูกค้าฮัทช์ที่สื่อสารกันผ่านเว็บไซต์พันธ์ทิพย์ได้รวมตัวกันยื่น หนังสือร้องเรียนไปยังคณะกรรมมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อให้เข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้เพราะ การร้องเรียนไปยัง สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคกิจการโทรคมนาคม (สบท) ภายใต้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินั้น ไม่มีความคืบหน้า

 

ทั้งนี้นายโรมรัณ ทองอินทร์ หนึ่งในคณะอนุกรรมการพิจารณากรณี ได้มีจดหมายเรียกให้ตัวแทนของทั้ง บมจ.กสท โทรคมนาคม (กสท) ฮัทช์ และทรูมูฟ (ซึ่งทรูมูฟไม่ได้ ส่งตัวแทนมา เพราะอ้างว่าติดภาระกิจต่างประเทศ)  เข้าร่วมชี้แจงปัญหาเมื่อ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา โดยในที่ประชุม ตัวแทนจาก กสท แจ้งว่ารับทราบปัญหาดังกล่าวจากทางฮัทช์และได้พยายามเจรจากับทรูมูฟ หลายรอบแล้ว แต่ไม่เป็นผล คณะอนุกรรมการจึงมอบหมายให้ กสท ซึ่งมีฐานะเป็นโอเปอร์เรเตอร์ระบบซีดีเอ็มเอ กลับไปเจรจากับทรูมูฟอีกครั้งและให้กลับมารายงานความคืบหน้า ภายใน 15 วัน

 

โดยคณะอนุกรรมการ กล่าวว่าได้รับเรื่องนี้พิจารณาเพราะกรณีดังกล่าวเป็นความเดือดร้อนของประชาชน สร้างความเสียหายทั้งในด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว สังคม  และ ธุรกิจ ผู้ให้บริการไม่ควรนำเรื่องอัตราค่าเชื่อมโยงเครือข่ายมาเป็นข้อต่อรอง สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้บริโภค

 

ปัญหาที่ผู้ให้บริการรายอื่นยังไม่สามารถตกลงกันเรื่องอัตราค่าเชื่อมโยงเครือข่าย (Interconnection charge – IC) นั้น เกิดจากทางผู้ให้บริการรายใหญ่ต้องการให้จ่ายอัตราค่า IC ที่ 1 บาท ต่อ 1 นาที  แต่ทางฮัทช์และ กสท เห็นว่า อัตราดังกล่าวสูงเกินไป ดูได้จาก อัตราค่าโทรต่อนาทีที่ผู้ให้บริการรายอื่นๆนำเสนออยู่ในตลาดเพียง 0.50 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ทำให้ผู้ให้บริการมีกำไรจากธุรกิจมหาศาล รวมถึงต้นทุนทางการตลาดและบริการ ท้ายที่สุดก็เป็นการผลักภาระไปให้ผู้ใช้บริการผ่านค่าโทรที่แพงขึ้นในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ TDRI และนักวิชาการบางราย ต่างก็ให้ความเห็นว่าอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่ไม่ถูกต้องเพราะเป็นอัตราที่อยู่บนพื้นฐานการคิดคำนวณที่ไม่เป็นธรรม    

 

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ผู้ให้บริการทุกเจ้ากำลังอยู่ในช่วงเจรจาเรื่องอัตราค่า IC ลูกค้าฮัทช์หรือลูกค้าทรูมูฟ ไม่ควรจะได้รับผลกระทบจากการเจรจาดังกล่าว เพราะผู้บริโภคไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีนี้และยังเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในการติดต่อสื่อสารของผู้บริโภคอีกด้วย

About Author

shyboy

shyboy

Partners