เอไอเอสพร้อมมอบความอุ่นใจช่วงเทศกาลปีใหม่ เพิ่ม Capacity ครบทุกบริการ ให้อวยพรกันได้ทุกที่ ทุกเวลา

โดย shyboy | 21 ธันวาคม 2552 เมื่อ 13:29 น. | อ่าน 6
เอไอเอสเผยมาตรการเตรียมความพร้อมด้านเครือข่ายเป็นพิเศษ เพื่อรองรับการใช้งานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 พร้อมมอบความอุ่นใจให้ทุกท่านส่งความสุข อวยพรปีใหม่ ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น SMS, MMS, BB

21 ธันวาคม 2552, เอไอเอสเผยมาตรการเตรียมความพร้อมด้านเครือข่ายเป็นพิเศษ เพื่อรองรับการใช้งานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 พร้อมมอบความอุ่นใจให้ทุกท่านส่งความสุข อวยพรปีใหม่ ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น SMS, MMS, BB, บริการด้านเสียงเพลงและอื่นๆถึงกันได้อย่างไร้ข้อจำกัด พร้อม Standby ทีมงานทุกส่วนอยู่เคียงข้างตลอดเส้นทางความสุขของคุณ

เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถส่งความสุขถึงกันได้อย่างไม่ขาดตอนระหว่างช่วงของการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ไม่ว่าจะเป็นในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวต่างจังหวัด หรือ บริเวณต่างๆที่มีการจัดกิจกรรม Count Down โดยมาตรการที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษนอกเหนือจากการทำงานตามปกตินั้น ประกอบด้วย

1. การเตรียมความสามารถในการรองรับการใช้งาน (Capacity Preparation)

  ตั้งเป้าการส่ง SMS ลูกค้าเติบโตกว่า 20% จากปีที่แล้ว ดังนั้นจึงขยายความสามารถใน การรองรับการส่ง SMS เพิ่มอีก 1 เท่า ทั่วประเทศ โดยรองรับได้กว่า 40 ล้านครั้งต่อชั่วโมง

 สำหรับ MMS นั้นคาดว่าจะเติบโตขึ้นมากกว่า 40% โดยขยายความสามารถในการรองรับการส่ง MMS ไว้ 1 เท่าเช่นกัน ทั้งนี้สามารถรองรับการส่งได้มากกว่า 4 แสน MMS ต่อชั่วโมง

ขยายการรองรับการใช้งาน BlackBerry Messenger ที่เชื่อว่าจะเป็นอีก 1 ช่องทางที่ได้รับความนิยมและคาดว่าจะมีการใช้งานมากกว่า 2 แสนครั้ง โดยเพิ่มความสามารถของช่องสัญญาณในการใช้งานอีก 1 เท่าเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ยังเชื่อว่า จะมีความนิยมอวยพรและส่งความสุขผ่านบริการอื่นๆด้วย อาทิ Music Together *855 หรือการส่งเพลงพร้อมข้อความอวยพร หรือ การส่งเสียงไปอวยพรผ่านบริการ Voice2U ที่พร้อมรองรับการใช้งานเกือบ 3 ล้านข้อความต่อชั่วโมงในช่วงปีใหม่

เตรียม Free Content ไว้มากกว่า 1,000 Content เพื่อให้ให้ลูกค้าได้เลือกดาวน์โหลดส่งความสุขได้อย่างหลากหลายรูปแบบ และมีสีสันยิ่งกว่าทั้งผ่านทาง mobileLIFE Portal *900 หรือการสั่งโหลดผ่านเหล่า CJ มือฉมังของ เอไอเอส คอลล์เซ็นเตอร์ก็พร้อมที่จะ Standby อยู่เคียงข้าง คัดสรรบริการสุดพิเศษเพื่อให้คุณส่งความสุขได้อย่างไร้ขีดจำกัด

จัดรถ Mobile เพื่อเสริมความสามารถในการใช้งานตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั่วประเทศ

 

          2. การเตรียมความพร้อมของบุคลากร (Resource Preparation)

นอกเหนือจากวิศวกรที่ปฏิบัติหน้าที่ 24 ชั่วโมง ตามปกติ ณ ศูนย์บริหารเครือข่าย ส่วนกลาง (Network Management Center) และศูนย์บริหารเครือข่ายส่วนภูมิภาค (Regional Operation Center) แล้ว ยังได้เตรียมวิศวกร Stand by เพิ่มเติม ณ บริเวณสถานีฐานในเขตกรุงเทพฯและหัวเมืองทั่วประเทศในช่วงคืนวัน 31 ธันวาคม ด้วยเช่นกัน

 

3. แผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (Contingency Plan)

ทีมผู้บริหารและพนักงานทุกส่วนเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและติดตามการใช้งานในทุกๆบริการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาหรือเพิ่มปริมาณการใช้งานได้อย่างทันท่วงที รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมร่วมกับฝ่ายอาคารและ สถานที่ในทุกพื้นที่พร้อมทั้งประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการรายอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ, Supplier, Subcontractors, Content Provider รวมไปถึงการไฟฟ้าฯ เพื่อให้สามารถประสานงานแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

About Author

shyboy

shyboy

Partners