TRIDI โชว์สุดยอดนวัตกรรมโทรคมนาคม 20 ผลงาน พร้อมผลักดันสู่ตลาดในประเทศ และลดภาระการนำเข้าจากต่างประเทศ

โดย shyboy | 18 ธันวาคม 2552 เมื่อ 17:38 น. | อ่าน 79
สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) โชว์ผลงานนวัตกรรมโทรคมนาคมไทยประจำปี พ.ศ. 2552 (Telecom Innovation 2009) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม (Telecom Product) และ แอพพลิเคชั่นโทรคมนาคม (Telecom Application) ซึ่งการคัดเลือกของจากจำนวนผู้ที่ส่งผลงานในครั้งนี้ได้คัดเลือกจากจำนวนผู้ที่ส่งชิ้นงานกว่า 100 ราย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) โชว์ผลงานนวัตกรรมโทรคมนาคมไทยประจำปี พ.. 2552 (Telecom Innovation 2009) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม (Telecom Product) และ แอพพลิเคชั่นโทรคมนาคม (Telecom Application) ซึ่งการคัดเลือกของจากจำนวนผู้ที่ส่งผลงานในครั้งนี้ได้คัดเลือกจากจำนวนผู้ที่ส่งชิ้นงานกว่า 100 ราย และทำการคัดเลือกให้เหลือสุดยอดนวัตกรรมที่คาดว่าจะสามารถต่อยอดในการนำไปใช้ได้จริง  และพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศได้ ซึ่งผลงานดังกล่าวที่เข้ารอบในการประกวดครั้งนี้ทางสำนักงาน กทช. และ TRIDI จะสนับสนุนเพื่อต่อยอดในการนำไปใช้ในอนาคต เพื่อลดภาระการนำเข้าจากเม็ดเงินกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี 

 

พลเอกชูชาติ พรหมพระสิทธ์ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลายฝ่ายทั้งในภาครัฐ และเอกชนต่างมุ่งในการสรรหาผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมให้สามารถรองรับในการใช้งานของผู้บริโภคในปัจจุบัน และในอนาคต ดังจะเห็นได้จากเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมเข้ามามีบทบาทในสังคมปัจจุบันมากขึ้น อาทิ VoIP, RFID, NGN, ระบบคลื่นแสง หรือแม้กระทั้งเทคโนโลยีด้าน 3G หรือ Wimax ดังนั้นเพื่อความเตรียมพร้อมต่อการเข้าสู่กระแสเทคโนโลยียุคหน้า กทช. จึงมุ่งที่จะส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมโทรคมนาคมของคนไทย เพื่อให้สามารถผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมและชิ้นส่วน รวมถึงแอพพลิเคชั่นต่างๆ ขึ้นมาใช้เองเพื่อลดภาระ และต้นทุนของประเทศ ซึ่งนโยบายดังกล่าวจึงถือเป็นภาระกิจสำคัญที่ส่งตรงถึงหน่วยงานภายใต้การดูแลของ กทช. อย่าง TRIDI ให้วางโครงการในการพัฒนาชิ้นงานและสามารถนำมาใช้ได้จริง

“โครงการประกวดนวัตกรรมโทรคมนาคมไทยประจำปี พ.. 2552 (Telecom Innovation 2009) ที่ได้ถือกำเนิดขึ้นถือเป็นความภาคภูมิใจของ กทช. ที่ TRIDI สามารถผลักดันให้เกิดสุดยอดผลงานด้านนวัตกรรมโทรคมนาคมกว่า 20 ผลงานทั้งในส่วนของชิ้นงาน Product และ Application ซึ่งผลงานจากการประกวดครั้งนี้ กทช. เชื่อมั่นว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรผลงาน ต่อยอดในการพัฒนาและจะเป็นการจุดประกายให้เกิดการพัฒนาอุตสากรรมโทรคมนาคมของประเทศต่อไปอย่างแน่นอน” พลเอกชูชาติ กล่าวสรุป

 

ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ ประธานกรรมการบริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) กล่าวว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ (TRIDI) ได้วางแนวทางเพื่อเป็นศูนย์กลางในส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพวงการโทรคมนาคมไทย มุ่งพัฒนาทั้งด้านงานวิจัย พัฒนาอุตสาหกรรม และบุคลากร ซึ่งโครงการประกวดนวัตกรรมโทรคมนาคมไทยประจำปี พ..2552 (Telecom Innovation 2009) ถือเป็นโครงการแรกที่มุ่งสนับสนุนในการพัฒนาด้านอุตสากรรมโทรคมนาคมอย่างจริงจัง และเป็นการแบ่งการประกวดที่ชัดเจนทั้งในด้าน นวัตกรรมโทรคมนาคมประเภทผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม (Telecom Product) ที่จะต้องเป็นผลงานที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือต้นแบบโทรคมนาคมที่เกิดจากการวิจัยหรือพัฒนาโดยคนไทยและในปัจจุบันสามารถผลิตเพื่อจำหน่ายแล้ว หรือมีศักยภาพสามารถนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์หรือผลิตเพื่อประโยชน์สาธารณะในกิจการโทรคมนาคม และนวัตกรรมโทรคมนาคมประเภทแอพพลิเคชั่นโทรคมนาคม (Telecom Application) ที่จะต้องเป็นซอฟต์แวร์ (Software) หรือแอพพลิเคชั่น (Application) สำหรับใช้งานในองค์กร ผู้ให้บริการโทรคมนาคมหรือสำหรับผู้ใช้บริการ  

ดร.โกศล กล่าวอีกว่า โดยแนวคิดในการดำเนินโครงการดังกล่าวถือเป็นพันธกิจอย่างหนึ่งของ TRIDI    ที่ต้องการสนับสนุนให้เกิดการผลิต และใช้อุปกรณ์จากในประเทศ อีกทั้งยังช่วยในการส่งเสริมบุคลากรในด้านโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในการจัดประกวดนวัตกรรมโทรคมนาคมนี้ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา นักวิจัย นักประดิษฐ์ บุคคลทั่วไป และกลุ่มผู้ผลิต ได้แสดงศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม และยังเป็นการส่งเสริมการปลูกฝั่งให้บุคลากรของประเทศมีแนวคิดที่นอกกรอบในการริเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม อีกทั้งยังหันมาใช้ผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมที่ผลิตโดยคนไทย ซึ่งเป็นการส่งเสริม          และพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยในระยะยาว ซึ่งจะเป็นการวางฐานที่สำคัญของประเทศในด้านโทรคมนาคมของประเทศ

 

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) กล่าวว่า ในการดำเนินโครงการประกวดนวัตกรรมโทรคมนาคมไทยประจำปี พ.. 2552 (Telecom Innovation 2009) TRIDI ได้แผนการสนับสนุนแบบระยะยาว ซึ่งจะทำการส่งเสริมสนับสนุนชิ้นงานที่เล็งเห็นถึงประโยชน์ และสามารถนำไปช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย โดยชิ้นงานต่างๆ ที่เข้ารอบในครั้งนี้ทาง TRIDI และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะทำการวางหลักเกณฑ์หลักๆ 2 ประการคือ ต้องเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และต้องเป็นนวัตกรรมที่เกิดผลต่อเศรษฐกิจ หรือเกิดการใช้งานได้จริงที่จะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจได้

 

ดร.สุพจน์ กล่าวอีกว่า TRIDI ถือเป็นหน่วยงานหลักที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมด้านโทรคมนาคมในส่วนของการ มุ่งให้เกิดการผลิต การใช้อุปกรณ์ภายในประเทศ และพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปด้วยกัน ซึ่งในการจัดโครงการดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสจากหลายๆ ฝ่าย หลากหลายหน่วยงานที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ซึ่งจะเห็นได้จากตั้งแต่เปิดรับผลงานการประกวดจะมีผลงานกว่า 100 ผลงานส่งเข้ามา ซึ่งในการคัดเลือกครั้งนี้    ทาง TRIDI และคณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานทั้งสิ้นจำนวน 20 ผลงานที่เข้ารอบด้วยกันดังนี้

Telecom Product

ชุมสายโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Multi Service Access Network: MSAN)

ระบบสื่อสารแบบควบรวมด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม เพื่อใช้ในภาวะภัยพิบัติ (Convergence Communication System Via Internet Protocol for Crisis)

ไมโครชิป FRID สำหรับเครื่องอ่าน RFID ย่านความถี่มาตรฐาน 13.56 MHz (13.56 MHz Multi Standard RFID Reader IC)

นวัตกรรมรูปแบบ สถานีฐานกับหลักปรัชญาการบริหารโครงการ (Innovation Cell Site Mode with Philosophy of Project Management)

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ไอพี (IP PBX System)

เครื่องตัดสัญญาณคลื่นวิทยุ (Multi Band Jammer)

สายอากาศแบบ 360 องศา ที่มีแถบความถี่กว้าง (Ultra – Wideband Ommi – Directional Antenna)

เครื่องทวนสัญญาณประเภทเลื่อนความถี่ขนาด 20 วัตต์ และ 60 วัตต์ สำหรับย่านความถี่ 900 และ 1800 เมกะเฮิร์ซ (21w,60w Frequency Shifted Repeater at 900 and 1800 MHz

ระบบถ่ายทอดข่าวสารการบินอัตโนมัติ (Automatic Message Switching System)

ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารผ่านไฟฟ้ากำลัง (Intelligence Lighting Network Architecture: iLNA)

Telecom Application

อาร์เอฟไอดีสำหรับบริหารรถขนส่ง (RFID – Fleet Management)

อินโฟเซนทริก มัลติทัชพอยท์ 4.0 (InfoCentrix Multi Touchpoint 4.0)

ระบบการวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ ในระยะไกล (Tele Diag : Thai Telemedicine)

การรักษาคนไข้ผ่านระบบโทรเวช (Meddy)

ระบบอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้บริการทางโทรศัพท์ (Contact Centor Agent Intelligence (CAI)

โครงการศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย (Thai Industrial Data and Information Center : TIDIC)

ระบบควบคุมอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าในตู้ Mini DSLAM ระยะไกลผ่านโครงข่าย TCP/IP (Remote Controlling Unit for Mini DSLAM Cabinet  Though TCP/IP Network)

ห้องสมุดหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 1414 (Online Digital Talking Book Library and Automatic Telephony System 1414)

FORTH Computer Telephony Intergration Solution

ระบบบริหารเครือข่าย เน็ตแฮม (Network Health Analysis Monitoring (NetHAM)

 

ดร.สุพจน์กล่าว เพิ่มเติมอีกว่า จากการจัดโครงการประกวดนวัตกรรมโทรคมนาคมไทยประจำปี    .. 2552 (Telecom Innovation 2009) ในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าบุคลากรไทยมีศักยภาพในด้านโทรคมนาคมเป็นจำนวนมาก แต่ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจัง ดังนั้น TRIDI จึงเป็นศูนย์กลางในการร่วมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสากรรมโทรคมนาคมไทย ซึ่งจะเห็นชิ้นงานที่เข้ารอบในครั้งนี้มีหลายผลงานที่โดดเด่น และสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดในการใช้งานได้ หากในอนาคตหลาย ๆ ฝ่ายทั้งในส่วนของภาคเอกชน และรัฐบาลให้ความสำคัญในการสนับสนุนอย่างจริงจัง ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานอุปกรณ์ภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องลูกข่าย โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์โครงข่าย โทรศัพท์บ้าน ที่จะเข้ามาใช้ในระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น RFID, NGN, VoIP อินเทอร์เน็ต ระบบคลื่นแสง 3G Wimax เป็นต้น ซึ่งหากนับการนำเข้าของอุปกรณ์เหล่านี้จากต่างประเทศนับเป็นเม็ดเงินจำนวนกว่า 100,000 ล้านบาทเลยทีเดียว

 

 

“ดังนั้นในอนาคตหากเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในยุคหน้า ประเทศชาติก็จะมีการรองรับการใช้งานได้อย่างทันท่วงที ลดภาระการนำเข้า และจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่แข็งแรง และได้มาตรฐาน ซึ่งการดำเนินโครงการจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมให้เกิดผลงานด้านโทรคมนาคมเท่านั้น เป้าหมายของ TRIDI ยังต้องการเห็นถึงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ และในอนาคตยังเตรียมแผนในการส่งเสริมงานต่างๆ ในด้านโทรคมนาคมต่อไปอย่างต่อเนื่อง” ดร.สุพจน์กล่าวในที่สุด

 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *

สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ

นวัตกรรมโทรคมนาคมที่ชนะการประกวดในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลดังนี้

1.  รางวัลยอดเยี่ยมประเภทละ 1 รางวัล ๆ ละ 200,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ

2. รางวัลยอดเยี่ยมประเภทละ 1 รางวัล ๆ ละ 100,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ

3.  รางวัลชมเชยประเภทละ 2 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ

 

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ TRIDI

สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ (TRIDI) ได้ก่อตั้งปี พ.. 2550 เพื่อเป็นศูนย์กลางในส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวงการโทรคมนาคมไทย ก้าวให้ทันระดับนานาชาติด้วยการวิจัยเทคโนโลยีและการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนาด้านงานวิจัย พัฒนาอุตสาหกรรม และบุคลากร พร้อมทั้งวางเป้าหมายให้เกิดการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมขึ้นในประเทศ

About Author

shyboy

shyboy

Partners