ทรูคอฟฟี่ โชว์เหนือชั้นรับรางวัล มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ดีเด่นด้านการบริหารจัดการ

โดย shyboy | 30 พฤศจิกายน 2552 เมื่อ 02:30 น. | อ่าน 8
จากภาพ นายอลงกรณ์ พลบุตร (กลาง) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ดีเด่นด้านการบริหารจัดการ (Excellence Franchise Process Management Award) ให้แก่ ทรู คอฟฟี่ ภายใต้การบริหารของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

(27 พฤศจิกายน 2552) จากภาพ นายอลงกรณ์ พลบุตร (กลาง) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ดีเด่นด้านการบริหารจัดการ (Excellence Franchise Process Management Award) ให้แก่ ทรู คอฟฟี่ ภายใต้การบริหารของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยมีนายปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองหัวหน้ากลุ่มคณะผู้บริหาร ด้านการพาณิชย์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น  เป็นผู้แทนรับมอบในงานมอบรางวัลคุณภาพมาตรฐานแฟรนไชส์แห่งชาติ ประจำปี 2552 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โอกาสนี้ นายยรรยง พวงราช (ซ้าย) ปลัดกระทรวงพาณิชย์  ได้ร่วมแสดงความยินดี  ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์

 

สำหรับมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ดีเด่นด้านการบริหารจัดการ จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่ผ่านกระบวนคัดสรรที่เข้มงวดจากคณะกรรมการทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง สำหรับองค์กรธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยที่ประสบความสำเร็จ มีมาตรฐาน และระบบในการทำงานที่เป็นสากล ทั้งนี้ มีธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ทั้งหมด 39 ราย จากทั้งหมด 479 ราย และรางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละด้าน จำนวน 8 รางวัล

 

อนึ่ง ปัจจุบัน ทรูคอฟฟี่ มีร้านทรูคอฟฟี่อยู่ทั้งหมด 51 แห่ง เป็นรูปแบบร้านแฟรนไชส์ 7 แห่ง ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยความโดดเด่น และความแตกต่างในการบริหารงานโดยทีมงานสนับสนุนมืออาชีพทำให้ผู้ลงทุนสามารถจัดตั้งร้านสาขาได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ และมีแบบแผนในการบริหารร้านอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเดียวกับร้านของสำนักงานใหญ่ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถสร้าง ฐานลูกค้าได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วและทำให้การบริหารงานร้านสาขาของผู้ลงทุนเป็นไปอย่างง่ายดาย

About Author

shyboy

shyboy

Partners