คำชี้แจงจาก บริษัท ทรู มูฟ จำกัด กรณีศาลปกครองกลางมีคำสั่งกำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว

โดย shyboy | 31 มกราคม 2550 เมื่อ 01:27 น. | อ่าน 38
ให้ ทีโอที ดำเนินการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับทรูมูฟติดต่อระหว่างกันได้แล้ว


คำชี้แจงจาก บริษัท ทรู มูฟ จำกัด


กรณีศาลปกครองกลางมีคำสั่งกำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว


ให้ ทีโอที ดำเนินการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับทรูมูฟติดต่อระหว่างกันได้แล้ว  


 


            ตามที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  ปฏิเสธการต่อเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์พื้นฐานของทีโอที กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด  จำนวน 1.5 ล้านเลขหมายใหม่  ได้ก่อความสับสน  สร้างความเดือดร้อน ส่งผลเสียหายให้กับประชาชน และผู้ใช้บริการโทรศัพท์ ซึ่งถือเป็นบริการสาธารณะ การกระทำดังกล่าวของทีโอทีทำให้ลูกค้าของทีโอที ทรูมูฟ และประชาชนทั่วไป  ไม่สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้  


            ที่ผ่านมา  ทรูมูฟ   ไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการทางการศาลแต่อย่างใด  โดยเฉพาะเมื่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ไอซีที มีนโยบายให้ ทีโอที ต้องเชื่อมต่อและในวันถัดมาศาลปกครองกลางก็มีคำสั่งให้ทีโอที ดำเนินการเชื่อมต่อโครงข่ายให้กับบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ซึ่งได้ยื่นคำขอไปก่อนหน้านี้  ทรูมูฟเชื่อว่า ทีโอที จะ ยุติการปิดกั้นสัญญาณและเปิดให้มีการเชื่อมต่อระหว่างสองโครงข่าย  แต่ปรากฏว่า  ทีโอที ยังปฏิเสธที่จะดำเนินการเชื่อมต่อและหากปล่อยเวลาเนิ่นนานไปยิ่งจะทำให้ประชาชนผู้บริโภคต้องได้รับผลกระทบ และเกิดความเดือดร้อนเสียหายในวงกว้างเพราะไม่สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้    ดังนั้น   เมื่อวันที่ 24  มกราคม  2550  ทรูมูฟ จึงมีความจำเป็นต้องยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองกลาง  กำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว และล่าสุด  เมื่อวันที่  26  มกราคม  ที่ผ่านมา  ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งกำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา  โดยให้ ทีโอที ดำเนินการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม   เพื่อให้ผู้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของ ทรูมูฟ  ที่ได้รับการจัดสรรเลขหมายใหม่จาก  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. จำนวน 1.5 ล้านเลขหมาย  สามารถติดต่อกับเลขหมายโทรคมนาคมของ ทีโอที ได้แล้ว 


            คำสั่งของศาลปกครองในกรณีดังกล่าว  นอกจากจะช่วยปกป้องและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้บริโภคมิให้ได้รับผลกระทบและป้องกันมิให้ ทีโอที ปฏิเสธการต่อเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์พื้นฐานของทีโอทีกับทรูมูฟ รวมทั้ง ทำให้การบริการสาธารณะต่อประชาชนในด้านการติดต่อสื่อสารสามารถดำเนินการติดต่อระหว่างกันต่อไปได้แล้ว    ยังเป็นการยืนยันหลักการสำคัญว่า  การดำเนินการใดๆ  ก็ตามที่จะพิทักษ์ผลประโยชน์ขององค์กร  จะต้องเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายต่อประชาชนและผู้บริโภคโดยรวม


การที่ ทรูมูฟ ยื่นคำขอต่อศาลปกครองกลางดังกล่าว  เป็นการดำเนินการตามตัวบทกฎหมาย  ขณะเดียวกัน ทรูมูฟ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเอกชนไทยที่ให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคม  ดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดและการกำกับดูแลของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ  กทช. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการเชื่อมต่อ   ซึ่งผู้ประกอบการด้านสื่อสารโทรคมนาคมทุกราย จะต้องถือปฏิบัติและที่สำคัญ  หากคู่กรณีใดมีปัญหา  ก็ควรที่จะต้องดำเนินการฟ้องร้องตามกระบวนการทางกฎหมายและต้องช่วยกันปกป้องประชาชนผู้บริโภคไม่ให้ต้องตกเป็นเหยื่อหรือตัวประกัน  หรือต้องได้รับความเสียหายและเดือดร้อนจากข้อขัดแย้งดังกล่าว


ทรูมูฟ  ขอยืนยันชัดเจนว่า   บริษัทฯ  ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องชอบธรรม และเป็นไปตามกฎระเบียบกฎหมายที่กำกับโดย กทช.  ขณะนี้ทรูมูฟได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุด  โดยตั้งอยู่บนผลประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลัก  ในขณะเดียวกัน ทรูมูฟหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายตามคำสั่งของศาลปกครองให้มีการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างกันโดยเร็ว


            อนึ่ง  จากกรณีที่ทีโอทีปฏิเสธการต่อเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์พื้นฐานของทีโอทีกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ 1.5 ล้านเลขหมายใหม่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่ลูกค้ายังคงให้ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ เข้าใจและใช้บริการของทรูมูฟอย่างต่อเนื่องเสมอมานั้น ทรูมูฟจึงขอขอบพระคุณลูกค้าทรูมูฟ 1.5 ล้านเลขหมายใหม่ ด้วยแคมเปญพิเศษให้ลูกค้าโทรไปยังโทรศัพท์พื้นฐานทั่วประเทศ ฟรี! ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2550 เป็นต้นไป (วันสิ้นสุดโปรโมชั่นจะแจ้งให้ทราบต่อไป) นอกจากนี้ ลูกค้า 1.5 ล้านเลขหมายใหม่ของทรูมูฟที่เปิดใช้บริการก่อนวันที่ 27 มกราคม จะได้รับคืนค่าโทรที่โทรไปยังโทรศัพท์พื้นฐานก่อนหน้านี้ทั้งหมด ภายใน 30  วัน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ True Move Care 1331


 


ข้อมูล บริษัท ทรู มูฟ จำกัด


ทรูมูฟ (เปลี่ยนชื่อจากบริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด) หนึ่งในบริษัทย่อยของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้นำชีวิต Convergence และเชื่อมโยงทุกบริการในกลุ่มให้กับทุกไลฟ์สไตล์ ทรูมูฟ เป็นผู้ให้บริการระบบการสื่อสารไร้สาย
บนย่านความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตซ ผ่านรูปแบบการบริการล้ำสมัยและมีคุณภาพสูงแก่ลูกค้า 6.8 ล้านราย ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2549) ปรัชญาการดำเนินธุรกิจของทรูมูฟ คือ นำเสนอนวัตกรรมและระบบสื่อสารแบบไร้สาย เพื่อให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันและกัน ตลอดจนเข้าถึงความรู้ ข้อมูล และสาระบันเทิง ทุกที่ ทุกเวลา ตามต้องการ ด้วยบริการที่เหนือกว่าทั้งในด้านพื้นที่เครือข่ายการให้บริการ คุณภาพ และการบริการที่เป็นเลิศ ยิ่งไปกว่านั้นด้วยการประสานความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัท ทรู  และซีพี กรุ๊ป จึงทำให้ ทรูมูฟ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเอกลักษณ์ สมบูรณ์แบบสำหรับลูกค้าในประเทศ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้ที่
www.truemove.com หรือ www.truecorp.co.th


 ข่าวประชาสัมพันธ์จาก PR TRUE

About Author

shyboy

shyboy

Partners