โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคเชิญชวนร่วมทำดีปีใหม่ 2553 ด้วยการซื้อสารานุกรมเยาวชน บริแทนนิกาฉบับภาษาไทย จ่ายเพียงครึ่งจากราคาเต็มมอบให้แก่ห้องสมุด

โดย shyboy | 23 พฤศจิกายน 2552 เมื่อ 15:12 น. | อ่าน 19
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำดีรับปีใหม่ 2553 ด้วยการนำสาระความรู้ดี ๆ มอบให้แก่เยาวชน โดยการสั่งซื้อหนังสือสารานุกรมบริแทนนิกาฉบับภาษาไทย จากราคาชุดละ 9,800 บาท ได้ในราคาเพียงครึ่งหนึ่ง หรือ 4,900 บาท

23 พฤศจิกายน 2552 – โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำดีรับปีใหม่ 2553 ด้วยการนำสาระความรู้ดี ๆ มอบให้แก่เยาวชน โดยการสั่งซื้อหนังสือสารานุกรมบริแทนนิกาฉบับภาษาไทย จากราคาชุดละ 9,800 บาท ได้ในราคาเพียงครึ่งหนึ่ง หรือ 4,900 บาท พร้อมแจ้งความประสงค์บริจาคให้โรงเรียนหรือห้องสมุดที่ท่านต้องการ ที่ใดก็ได้ทั่วประเทศ โดยดีแทคจะจัดส่งให้โดยไม่เสียค่าดำเนินการ

 

โครงการทำดีรับปีใหม่นี้เป็นความร่วมมือระหว่างโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคและผู้จัดพิมพ์หนังสือสารานุกรมเยาวชนบริแทนนิกาเพื่อส่งเสริมความรู้สู่ความสุขที่ยั่งยืน โดยการมอบหนังสือที่ดีมีคุณค่าและสาระประโยชน์แก่เยาวชนไทย โดยหนังสือสารานุกรมเยาวชนบริแทนนิกาได้รับความเชื่อถือและยอมรับในฐานะที่เป็นแหล่งความรู้ได้มาตรฐานที่สุดเล่มหนึ่งในโลกมานานกว่า 230 ปี ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรก ค.ศ. 1768 ที่เมืองเอดินบะระ สกอตแลนด์ มีความรู้ในสาขาต่างๆ ถึง 51 สาขาวิชา เป็นแหล่งความความสำหรับศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเฉพาะ อาทิ ประวัติศาสตร์และประวัติบุคคลสำคัญ การแพทย์ สถาปัตยกรรม จิตวิทยา ละคร ภาพยนตร์ กฏหมาย การเมืองการปกครอง ซึ่งได้มีการจัดแปลฉบับภาษาไทยอย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์ และฉบับที่จะร่วมใจกันบริจาคให้ห้องสมุดโรงเรียนนี้ ยังนับว่าเป็นสารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ ที่จัดพิมพ์ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงปีแห่งการเฉลิมฉลองครองราชย์ครบรอบ 60 ปี ซึ่งพระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาสู่ประชาชนมาตลอดรัชสมัย

 

ทั้งนี้ข้อมูลในหนังสือสารานุกรมดังกล่าวยังครอบคลุมถึงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริด้านฝนหลวงของพระองค์ และเป็นครั้งแรกของโลกที่บันทึกอยู่ในสารานุกรมภาษาไทย

 

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดดีแทค กล่าวถึงความสำคัญของกิจกรรมว่า เยาวชนคือกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศ ดังนั้น มอบความรู้แก่เยาวชน เปรียบได้กับการวางรากฐานที่แข็งแรงมั่นคงพร้อมจะนำไปสู่ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ก็เพราะความรู้เป็นกุญแจสำหรับไขทุกคำตอบให้กับชีวิต สามารถประยุกต์ใช้สำหรับการประกอบอาชีพรวมไปถึงพัฒนาการด้านต่าง ๆ ให้แก่ตนเอง และผู้อื่น รวมตลอดไปจนกระทั่งการพัฒนาประเทศชาติหรือในระดับโลกสู่ความยั่งยืนต่อไป

 

ผู้สนใจทำกุศลกับโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค สามารถแจ้งความจำนงได้ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2553 คณะทำงานจะดำเนินการจัดส่งหนังสือให้ถึงที่หมาย หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอนุรักษ์ จตุรงค์ล้ำเลิศ โทรศัพท์ 0-2391-8069 มือถือ 080-4505766 โดยโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และแฟกซ์แบบตอบรับและใบโอนเงินเพื่อยืนยันการชำระเงินมาที่หมายเลข  0-2391-8070

 

 ธ. กรุงเทพ จำกัด  สาขาสำนักงานใหญ่สีลม บัญชีออมทรัพย์  101 – 7 – 85714 – 3

 ธ. กรุงไทย จำกัด สาขานานาเหนือ บัญชีออมทรัพย์  000 – 0 – 03377 – 4

  ธ. กสิกรไทย จำกัด  สาขาซีคอนสแควร์ บัญชีออมทรัพย์  095 – 2 – 81736 – 1

 ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาชิดลม บัญชีออมทรัพย์  001 – 5 – 60525 – 1

*หมายเหตุ 1 ชุด มีจำนวน 3 เล่ม ราคา 4,900.- บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

About Author

shyboy

shyboy

Partners