โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคร่วมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบวีซีดีเทิดพระเกียรติแก่กระทรวงวัฒนธรรม

โดย shyboy | 9 พฤศจิกายน 2552 เมื่อ 14:20 น. | อ่าน 5
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคและมูลนิธิสื่อสังคม ร่วมเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการจัดทำมิวสิกวิดีโอเพลงเทิดพระเกียรติ ชุดพระปิยมหาราชเจ้าและสถาบันกษัตริย์ จำนวน 1,000 แผ่น เพื่อมอบให้กับกระทรวงวัฒนธรรมนำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ด้านการศึกษาต่อไป

จากภาพ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับมอบวีซีดีเพลงเทิดพระเกียรติ จากนายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค.

 

9 พฤศจิกายน 2552โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคและมูลนิธิสื่อสังคม ร่วมเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการจัดทำมิวสิกวิดีโอเพลงเทิดพระเกียรติ ชุดพระปิยมหาราชเจ้าและสถาบันกษัตริย์ จำนวน 1,000 แผ่น เพื่อมอบให้กับกระทรวงวัฒนธรรมนำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ด้านการศึกษาต่อไป โดยส่วนหนึ่งได้มอบให้กับสำนักวัฒนธรรมจังหวัดต่าง ๆ โดยกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 100 ปี พระปิยมหาราช จะมีอย่างต่อเนื่องถึง 23 ตุลาคม 2554

About Author

shyboy

shyboy

Partners